pultuszczak

Facebook
ŻEBY TO BYŁ RODZINNY DOM

2022-10-11 5:20:04

W ubiegłym tygodniu oficjalnie otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych przy Białowiejskiej 5

Dyrektorką CENTRUM jest Alicja Patalan i to ona rozpoczęła uroczystość związaną z jego otwarciem. CO-M to trzecia taka inwestycja powiatu po DPS -ie i Środowiskowym Domu Samopomocy.

– Ma ono za zadanie wspomagać ludzi w potrzebie; będzie oferowało rehabilitację, terapię, rozmowy z psychologiem, wyżywienie i transport. Przeznaczone jest na 21 osób – 18 na pobyt dzienny, 3 na całodobowy. Koszt inwestycji wyniósł 3 i pół miliona złotych, 2 miliony 400 tys. pochodziło z funduszy rządowych, milion sto tysięcy to środki własne powiatu – objaśnił starosta Jan Zalewski.

Wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski podkreślił ważność takich inwestycji jak Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne z uwagi na dużą ilość osób, które potrzebują pomocy, a “którymi do tej pory ciężko było się zaopiekować, bo nie było na to środków, nie było też chęci wielu samorządów”.

Radny powiatowy Krzysztof Łachmański odczytał list od wicepremiera Henryka Kowalczyka, który to podkreślił, że pułtuska inwestycja to dobry przykład współpracy rządu z samorządem; CENTRUM będzie więc służyło mieszkańcom powiatu pułtuskiego.

Wśród wypowiadających się był również przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk. Sięgnął do historii miejsca, w którym obecnie mieści się CO-M.

– Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne… Mam osobistą satysfakcję jako przewodniczący i jako radny, że podejmowaliśmy, mimo różnych utarczek, bardzo rozsądne decyzje.

Uświetnieniem spotkania był, ciepło przyjęty, występ uczennicy YAMAHY Amelii Grążewskiej i Marka Karwańskiego, dyrektora Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Poświęcenia CENTRUM dokonał ks. infułat Wiesław Kosek.

Dyr. Alicja Patalan dla TYGODNIKA PUŁTUSKIEGO
Finansowanie pochodzi od pana wojewody – uczestnicy nie płacą za swój pobyt. Mamy dofinansowanie. A jak się ono skończy? To będziemy mogli uchwałą Rady Powiatu poprosić o ustalenie małej odpłatności w związku z kryterium dochodowym pomocy społecznej i w dalszej części wchodzą w grę środki powiatu.
Nasi pensjonariusze to mieszkańcy gminy Pułtusk (największa grupa), ponadto gminy Zatory i Winnica. Będziemy chcieli, aby dołączały do nas osoby zamieszkujące inne tereny. Większość z pensjonariuszy ma znaczny stopień niepełnosprawności, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne; są w miarę sprawni.
Decyzje na pobyt całodobowy wydajemy na miesiąc z możliwością przedłużenia na dalszy okres, jeśli wymaga tego sytuacja. Uczestnicy dzienni kierowani są na 3 miesiące i też z możliwością przedłużenia pobytu w CO-M.
Jestem gotowa na ciężką pracę, każda sprawa jest do rozwiązania. Będę pomagać ludziom jak do tej pory.
Kazimierz Dzierżanowski


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *