pultuszczak
Zasłużeni dla Pułtuska

2019-10-01 3:18:59

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w sobotę, 21 września, w czasie obchodów dni patrona, przyznano medale „Za zasługi dla miasta Pułtuska”

W tym roku otrzymali je: Georgij Asłanjan, Zygmunt Pawłowski, Edward Sieńkowski i Janusz Szczepański.

GEORGIJ ASŁANJAN
Jest malarzem, konserwatorem zabytków, zajmującym się również sztuką zdobniczą, który w Pułtusku znalazł się w 1991 roku, po emigracji z Armenii, do której zmusiły go i jego rodzinę działania wojenne. Od tego czasu tu jest jego miejsce, spokojny dom w Polsce. W swojej twórczości malarskiej eksponuje swoje związki z Mazowszem, a nade wszystko z Pułtuskiem. Utrwala urok i niepowtarzane piękno mazowieckiego pejzażu, architektury, pomników przyrody. Prezentując swoje obrazy w kraju i zagranicą, przyczynia się również do rozsławiania naszego Pułtuska.
Z wnioskiem o odznaczenie Georgija Asłanjana medalem za zasługi dla naszego miasta wystąpiła Akademia Humainistyczna w Pułtusku, gdzie w zeszłym roku artysta odebrał złoty medal Ministra Kultury Republiki Armenii. W uzasadnieniu do uchwały o nadaniu wyróżnienia czytamy m.in.
Jako mieszkaniec naszej gminy i osoba ciesząca się zasłużonym szacunkiem i poważaniem, rozsławia Pułtusk w kraju i poza jego granicami. W uznaniu niezwykłego talentu i pasji, które wymownie świadczą o ogromnym sercu i młodości ducha, w imieniu Samorządu Pułtuskiego oraz wszystkich mieszkańców Pułtuska, chcemy uhonorować pana Georgija Asłanjana medalem „Za zasługi dla miasta Pułtuska” doceniając pracę artystyczną na rzecz naszej Ojczyzny, będącą świadectwem i symbolem miłości do naszego kraju i Ziemi Pułtuskiej.

ZYGMUNT PAWŁOWSKI
To znany leśnik, wieloletni pracownik Lasów Państwowych, nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego Anno Domini 2000. Był pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku, wybranym w wolnych demokratycznych wyborach. Przez 37 lat wzorowo pełnił funkcję nadleśniczego, był wysoko oceniany przez przełożonych i podwładnych, przetrwał reorganizacje i zmiany polityczne, pracując aż do przejścia na emeryturę. Pracując w samorządzie podjął szereg ważnych dla gminy i jej mieszkańców działań zmierzających do przeprowadzenia gazyfikacji miasta i gminy, budowy Zepołu Szkół nr 4 w Pułtusku, oczyszczalni ścieków i innych ważnych przedsięwzięć. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej Ziemi Pułtuskiej. Za swoją pracę i działalność społeczną uzyskał szereg odznaczeń, między innymi Krzyż Papieski, przyznawany w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła. Order ten przyznaje papież na wniosek biskupa. Takie odznaczenie na naszym terenie przyznano jeszcze jedynie pani Halinie Mazurowej.
EDWARD SIEŃKOWSKI
Z wnioskiem o przyznanie medalu panu Edwardowi Sieńkowskiemu wystąpił Klub Radnych Pułtuskiego Forum Samorządowego. Jest to człowiek od najmłodszych lat związany z Pułtuskiem i zatrzymujący wydarzenia z życia naszego miasta oraz jego mieszkańców w kadrach swoich fotografii. Przez całe życie był fotoreporterem oraz wieloletnim pracownikiem Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku, prowadząc jego fotograficzną kronikę. Fotografował miasto podnoszące się z powojennych trudów, jego rozwój, życie codzienne, obie powodzie, obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, epokę Solidarności, lokalne wykopaliska archeologiczne i wiele innych. Jego zdjęcia to dla potomnych wyjątkowy zapis minionych lat. Wydał dwa tomy Pułtuskiego Albumu Wspomnień zawierające zdjęcia z lat 1945 – 1989, stanowiące prawdziwe fotograficzne kompendium wiedzy o Pułtusku.
PROF. DR HAB. JANUSZ SZCZEPAŃSKI
O odznaczenie profesora medalem zwróciło się Muzeum Niepodległości w Warszawie. To wybitny historyk, który przez 20 lat sprawował funkcję kierownika Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku i prowadził intensywne badania nad historią Pułtuska i Ziemi Pułtuskiej, których przedmiotem były między innymi dzieje walk o niepodległość. Wynikiem tych badań jest 25 publikacji książkowych i druków zwartych, artykuły popularno – naukowe. Przez 10 lat prof. Janusz Szczepański był również prezesem Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Aktualnie, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, ukazała się monografia jego autorstwa pod tytułem „Pułtusk i Ziemia Pułtuska w epoce walk o niepodległość”. Medal przyznany jest więc w podziękowaniu za pracę naukową na rzecz naszej Małej Ojczyzny oraz ogromne zaangażowanie w działalność edukacyjno – społeczną dla miasta i mieszkańców.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *