pultuszczak

Facebook
Z KRONIKI SZKOLNEJ

2022-12-21 3:20:03
Och, jakże lubimy zerkać w przeszłość. A mamy taką możliwość, bowiem do wspominek służą nam, na przykład, kroniki szkolne. Mam taką przed sobą – to kronika w szaroburych okładkach z napisem KSIĘGA PAMIĄTKOWA. To kronika SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr1 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w Pułtusku. Rok szkolny 1981/`82.
KOCHASZ TY DOM15 lutego dokonano podsumowania wyników nauczania za I półrocze. Ciekawi jesteście? Ja tak. Apel podsumowujący wyniki nauczania i wychowania przygotowała p. Anna Solecka z członkami SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, a wynikało z niego, że: liczba uczniów – 563, klasyfikowanych tyle samo, bez ocen niedostatecznych 475, z ocenami niedostatecznymi 15,6%. Ocen bardzo dobrych 1372, ocen niedostatecznych 227. Ocen nagannych nie było, nieodpowiednich 31, poprawnych 202, wyróżniających 174, wzorowych 165.***

12 kwietnia obchodzono w STARZYŃSKIM Dzień Kosmonautyki z okazji lotu pierwszego człowieka Jurija Gagarina w KOSMOS w 1961 roku. Odbył się apel przygotowany przez opiekunkę TPPR p. Annę Kowalską oraz uczniów klasy VII “w formie bardzo ciekawego montażu słowno-muzycznego pokazano historię rozwoju kosmosu”. Przypomniano “sylwetki wybitnych uczonych, którzy wiele wnieśli w dziedzinie kosmosu oraz radzieckich i amerykańskich kosmonautów”. Wspomniano o generale Mirosławie Hermaszewskim, pierwszym Polaku, który poszybował w KOSMOS.

***

W kwietniu czczono MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ, uroczystością przygotowaną przez p. Halinę Zaleską i p. Tadeusza Mroczkowskiego. Uczniowie “przedstawili fragmenty poezji Polski Walczącej, w tym ulubionego poety K.K. Baczyńskiego oraz wspomnienia obozowe p. Ireny Kurowskiej, nauczycielki”. Całość uświetnił występ chóru, w nim pieśń a`capella “Kochasz ty dom” i `Hej, ziemio”.

***

28 kwietnia odbył się apel podsumowujący MIESIĄC KULTURY ZDROWOTNEJ. Uczniowie wysłuchali pogadanki pielęgniarki szkolnej; jedna z działaczek PCK przypomniała zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcjach wf, zajęć praktyczno-technicznych, fizyki i chemii oraz ogłoszono wyniki konkursu rysunkowego HIGIENA NA CO DZIEŃ – ZDROWIE NA CAŁE ŻYCIE. Zwycięzcy? Ewa Stosio, Marcin Hejne, Bogusława Witkowska, Jolanta Sobańska, Bogdan Bukowski, Adam Kaczyński, Hanna Sobieska i Wioletta Sowa.

***

8 maja odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona patronowi szkoły z okazji pierwszej rocznicy nadania szkole imienia Stefana Starzyńskiego. Zaproszono na nią inspektora OiW Stanisława Piotrowskiego, komendanta HUFCA ZHP Andrzeja Wiśniewskiego, przewodniczącego KR Wojciecha Komorowskiego i sekretarza PZPR p. Boratyńskiego. Głos w sesji zabierali uczniowie i uczennice szkoły; szczególnie podobały się wystąpienia Roberta Ciesielskiego i Wandy Jarząbek. Podsumowania dyskusji dokonała uczennica klasy ósmej Małgorzata Komorowska.

***

TAKIE TO BYŁO NAUCZANIE! TAKIE OBYWATELSKIE WYCHOWANIE!!!

Na zdjęciach: klasa Danuty Orłowskiej(młodsza) i Grażyny M. Dzierżanowskiej (pierwsza taka ukochana).

Na podstawie ciekawych zapisków kroniki (p. Jadwigi Bralskiej, co poznaję po charakterze pisma) zredagowała Grażyna Maria Dzierżanowska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *