pultuszczak

Facebook
Wykonawca obwodnicy zgłosił roszczenia

2023-05-12 4:20:31

Chce wydłużenia czasu budowy lub dodatkowych środków finansowych.

Co jakiś czas powracamy do tematu pułtuskiej obwodnicy, żywo interesującego mieszkańców całego powiatu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, przygotowania idą pełną parą, firma STRABAG zagospodarowała na tymczasowa siedzibę, na czas inwestycji, opustoszały budynek szkoły podstawowej w Bobach.

Jak nas poinformowała Małgorzata Tarnowska – główny specjalista w GDDKiA – obecnie  prowadzone są prace archeologiczne.Cały czas też wojewoda mazowiecki kontynuuje postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie jej umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót. Według przewidywań,  rozpoczną się one  w II połowie tego roku, a zakończą w I kwartale 2025 roku

Pojawił się jednak jeszcze jeden dodatkowy problem. W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać jednak przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG. Umowa o wartości prawie 442 mln zł ma być zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Przebieg obwodnicy

Nowa trasa o łącznej długości 19,8 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *