pultuszczak
Wójt uznany za winnego

2023-06-13 8:33:28

Finał sprawy sprzed kilku lat.
W kwietniu 2018 roku, w artykule ” Wójt na ławie oskarżonych” pisaliśmy, że przed Sądem Rejonowym w Pułtusku odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko wójtowi gminy Pokrzywnica Adamowi Rachubie, którego prokuratura oskarża o niedopełnienie obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji wójta.

Adamowi Rachubie postawiono zarzut umyślnego niedopełnienia obowiązków polegającego na tym, że nie wszczął postępowania egzekucyjnego wobec właścicieli działki w miejscowości Pogorzelec, którzy przez podwyższenie terenu na swojej  nieruchomości spowodowali zalewanie i szkody materialne na działkach sąsiednich osób poszkodowanych w sprawie.

Zdaniem obrońcy oskarżonego, nie było podstaw do postawienia wójtowi zarzutów prokuratorskich, gdyż jego zdaniem zrobił wszystko to, co mógł jako organ wykonawczy w gminie.Wezwał właścicieli działki do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i uzyskał od nich oświadczenie, że to zostało zrobione wraz z dokumentami o wywiezieniu z działki ziemi. Potwierdziła do ekspertyza wynajętego przez gminę geodety, więc zdaniem obrońcy wójt dopełnił wszelkich procedur i nie miał podstaw do działań egzekucyjnych.

Zupełnie inne zdanie mają sąsiedzi, osoby pokrzywdzone, które twierdzą że z działki wywieziono tylko część materiału, ze środka, na pozostałej części pozostała ziemia i gruz z odpadami tam nawieziony. Wielokrotnie sygnalizowali to wójtowi w pismach, prosząc o interwencję. Mało tego, w czerwcu 2014 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję zarzucającą wójtowi bezczynność w tej sprawie, który mimo tego, jak podnosił pełnomocnik pokrzywdzonych, nie podjął potem żadnych działań.

Obrońca wójta Rachuby sugerował, że sprawa może mieć podłoże polityczne, mające na celu pozbawienie obecnego wójta możliwości pełnienia swojej funkcji, gdyż jest on z partii opozycyjnej w stosunku do ekipy rządzącej. Wnioskował by umorzyć sprawę bez przeprowadzania przewodu sądowego, na co sąd nie wyraził zgody.

Sprawa toczyła się przez kolejne lata, ale pokrzywdzeni mogą w końcu poczuć satysfakcję. 23 kwietnia tego roku, Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział Karny wydał postanowienie uznające wójta za winnego. Sąd ustalił, iż Adam Dariusz Rachuba, w okresie od dnia 6 czerwca 2014 do  2 czerwca 2017  pełniąc funkcję wójta gminy Pokrzywnica,  będąc funkcjonariuszem publicznym, nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że zaniechał  wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, z dnia 3 listopada 2011. W wyniku tego osoba zobowiązana uchyliła się od decyzji, czym wójt działał na szkodę interesu prywatnego właścicieli sąsiadujących z tą nieruchomością gruntów.

Sąd umorzył warunkowo postępowanie karne na okres 2 lat próby. Dodatkowo zasądził od oskarżonego Adama Rachuby 5000 zł grzywny na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obciążył też wójta kosztami procesowymi w kwocie ok. 25 tysięcy złotych.

Wyrok nie jest prawomocny, strony maja jeszcze możliwość złożenia odwołania.
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *