pultuszczak
Wkrótce mają ruszyć z robotą

2023-09-18 7:56:30

Wyczekiwana obwodnica czeka na rozstrzygnięcie wojewody.

Jak informuje Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dwie obwodnice, Lipska i Pułtuska, są w realizacji. Kolejnych siedem jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej (obwodnice Ostrołęki, Ciechanowa, Sokołowa Podlaskiego, Siedlec, Łącka, Zwolenia, Skaryszewa).

 Dzięki rządowemu Programowi budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, z dziewięciu miast w województwie mazowieckim wyprowadzimy ruch tranzytowy – czytamy w komunikacie.Co z jeszcze z tej informacji dowiadujemy się o pułtuskiej, wyczekiwanej obwodnicy?

17 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę blisko 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61 wraz z korektą przebiegu DK57. 14 kwietnia 2022 r. do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Szacujemy, że na przełomie września i października uzyskamy decyzję, co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty. Do czasu realizacji robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na II kwartał 2025 r.

 Nowa trasa o łącznej długości 19,8 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe oraz obwód drogowy, obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK57 i 61. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury.

Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *