pultuszczak
Winnica robi drogi

2019-10-25 3:17:21

Będą realizowane kolejne, najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców inwestycje


3 października, wójt gminy Winnica podpisał umowę na przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie. Wykonawca to firma DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyka z Kacic. Rozpoczął już prace budowlane. Wytyczono granice pasa drogowego i przystąpiono do prac ziemnych, w celu niwelacji terenu. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz zamontowaniu elementów spowolnienia ruchu. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.
Kolejną drogą, również w znacznej części finansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych, jest ta na odcinku Bielany i Brodowo-Bąboły. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG z  Pruszkowa.8 października rozpoczęto prace ziemne w pasie drogowym. Remont polega na wykonaniu naprawy nawierzchni jezdnej poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej. red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *