pultuszczak




Ważne dla każdego kierowcy!

2023-09-05 10:27:57

Od 21 sierpnia 2023 nowe dane w CEPiK – sprawdź, czy za rok wjedziesz do centrum Warszawy.

Od 21 sierpnia odnowione dane o naszych samochodach zaczną być dopisywane i aktualizowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK. Chodzi tu o dane norm emisji spalin, które spełniają nasze auta. Zatem, w miarę postępu wprowadzania aktualizacji, będą stawały się dostępne i widoczne w aplikacji mObywatel. Bardzo ważne jest, aby kierowcy obowiązkowo sprawdzili poprawności danych własnych aut: nie można wykluczyć błędów ludzkich lub systemowych, a takie błędy mogą być bardzo dotkliwe.

Administratorzy systemowych zmian deklarują, że pełen proces wprowadzania i aktualizacji danych samochodów zakończy się po 30 dniach, począwszy od 21 sierpnia 2023 r. Dane w zaktualizowanej postaci można będzie sprawdzić i koniecznie zweryfikować nie tylko na smartfonach w aplikacji mObywatel, ale także na portalu internetowym historiapojazdu.gov.pl

Dlaczego to takie ważne dla każdego kierowcy?

Musimy wiedzieć, jakie normy emisji spalin spełnia nasze auto – a w wielu przypadkach, jakiego poziomu tych norm może nie spełnić. Od roku 2024 w Polsce zaczną powstawać pierwsze STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU SCT, co dla części posiadaczy starszych aut będzie oznaczało zdecydowane ograniczenie swobodnego poruszania się po terenie dużych polskich miast. Najpierw Kraków, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce utworzy taką strefę, a następne miasta wprowadzające SCT w 2024 r., jak wynika z wstępnych deklaracji, to Warszawa, Wrocław i Katowice.

Sprawdzenie danych naszych aut będzie zatem bardzo istotne, a czas na zgłaszanie ewentualnych błędów najprawdopodobniej ograniczony. Administratorzy systemu zakładają możliwość powstania rozbieżności lub błędów. Jak czytamy w wyjaśnieniach: “każda operacja masowa wiąże się z ryzykiem pomyłki, dlatego niezwykle istotne jest to, by każdy kierowca sprawdził, czy jego auto zostało opisane prawidłową normą Euro”. Ważne jest zatem wychwycenie błędów systemowych, które mogą się pojawić przy przypisywaniu przez komputerowe systemy parametrów emisyjnych do danego auta. Niezgłoszenie pomyłek skutkować będzie tym, że system na przykład przypisze naszemu pojazdowi normę, która wykluczy wjazd do stref czystego transportu w dużych miastach.

Wprowadzanie danych – i przypisywanie naszym samochodom konkretnych norm emisji spalin – będzie realizowane etapami. Proces ten jest bardzo skomplikowany – a szansa na pomyłkę jest wprost proporcjonalna do wieku auta: im starsze, tym większe prawdopodobieństwo powstania błędów. Dotychczas bazy zawierały już częściowe dane dotyczące normy emisji Euro, ale dotyczyło to jedynie samochodów nowych zarejestrowanych po 2017 r. Wszystkie auta starsze muszą być zdefiniowane pod kątem normy emisji przy użyciu specjalnego algorytmu, który na bieżąco jest korygowany i poprawiany: to właśnie z tego powodu istnieje prawdopodobieństwo powstania błędnej oceny naszego samochodu przez system.

Jeśli więc dostrzeżesz błąd w opisie własnego auta, koniecznie zgłoś ten fakt do starostwa. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane – a błędnie dane oczywiście będą poprawione.

Najbliższa strefa czystego transportu powstanie w przyszłym roku w Warszawie. Bardzo wielu naszych zmotoryzowanych Czytelników lub ich bliskich często pojawia się w stolicy.

Co zmieni się za rok? Cytujemy informacje ze strony Urzędu Miasta st. Warszawy um.warszawa.pl

Wymogi i obszar SCT.

Strefa czystego transportu (w skrócie SCT) to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Do strefy mogą wjechać wszystkie pojazdy, niezależnie od rodzaju napędu – czyli także benzynowe, diesle, hybrydy, czy z instalacjami LPG – pod warunkiem spełniania określonej normy emisji spalin silnika. Od wymogów przewidziane są wyjątki.

Według projektu wyłożonego do konsultacji społecznych, warszawska strefa czystego transportu, która obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic, będzie wdrażana w pięciu etapach. Pierwszy etap zostanie wprowadzony w lipcu 2024 r. Później, konsekwentnie co dwa lata, będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian, podajemy na wstępie założenia pierwszych dwóch etapów, sięgających perspektywą do 2026 r.

1 ETAP. Od 1 lipca 2024 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 1997 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2006 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 18 lat).

2 ETAP. Od 2026 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 3 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2001 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 25 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 5 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2010 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 16 lat).

Jak widać, problem ze spełnieniem normy może się pojawić w przypadku względnie starych samochodów, których “żywot” powinien powoli dobiegać końca – a których jednak po pułtuskich drogach jeździ całkiem sporo.

Tabela informacyjna SCT w Warszawie obrazuje plany wprowadzania kolejnych zmian – zapewne możemy przyjąć, że w kolejnych miastach w Polsce będą obowiązywać podobne ograniczenia.
ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *