pultuszczak
Utwardzenie placu przy szkole w Płocochowie

2020-04-29 2:33:34

Jak wcześniej wspomniano, gmina Pułtusk przyjęła jako zasadę ponowne wykorzystanie rozbiórkowych materiałów drogowych

Dzięki takiej strategii stało się możliwe dokonanie wielu przekładek nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z ulic Rynek, Nowy Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Świętojańskiej i Jana Pawła II. Odzyskaną kostkę wykorzystuje się do budowy nowych składników infrastruktury lub uzupełniania braków w miejskich ulicach, chodnikach, placach, parkingach, lecz nie tylko. Kostka trafia również do sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy. W ten sposób utwardzono niedawno między innymi plac przy Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *