pultuszczak
UROCZYSTA PROMOCJA PUŁTUSKICH OFICERÓW

2019-10-11 1:43:18

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 263 oficerów. Wśród mianowanych znalazło się troje policjantów z Pułtuska: podkom. Bożena Kaczmarczyk, podkom. Milena Kopczyńska, podkom. Łukasz Kosewski

Najważniejszą uroczystość w karierze zawodowej obecnych na placu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczęło wprowadzenie sztandarów oraz odegranie hymnu RP. Komendant-Rektor insp. dr hab. Marek Fałdowski podkreślił w przemówieniu jak ważny to dzień, nie tylko dla nowo mianowanych, ale również dla całej formacji policyjnej w Polsce. Życzył podkomisarzom, aby wykształcenie zdobyte w Uczelni pomogło skutecznie i w pełni realizować zadania w codziennej służbie.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji, nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości. Akt mianowania na podkomisarza Policji poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Kolejnym punktem uroczystości było ekumeniczne błogosławieństwo na dalszą służbę dokonane przez przedstawicieli duchowieństwa, odczytanie listu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przemówienia okolicznościowe.

W trakcie uroczystości, w imieniu nowo mianowanych oficerów głos zabrała podkom. Milena Kopczyńska Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.

Przed zakończeniem, Orkiestra KWP w Katowicach wykonała wybrane utwory muzyczne, natomiast finalnym punktem wydarzenia był pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów kompanii honorowej z OPP w Katowicach.

Uroczystej promocji towarzyszył piknik rodzinny.

Pułtuskim policjantom towarzyszyła najbliższa, przyjaciele, koleżanki i koledzy z pracy, na czele z Komendantem mł. insp. Jarosławem Olszewskim.

WSPol / dm / podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusku

zdjęcia: Jan Kisiel

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *