pultuszczak

Facebook
UPRAWNIENIA JAK DLA POLSKICH OBYWATELI

2022-03-08 6:50:40

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli bezpieczną przystań na terenie naszej gminy. Przybyli na nie ci, którzy znaleźli zakwaterowanie w miejscach zbiorowych, jak i ci przebywający w lokalach prywatnych

Spotkanie rozpoczął burmistrz Wojciech Gregorczyk, organizator. Zapewniając o wszechstronnej pomocy dla ukraińskich uchodźców, poinformował o celu zebrania się w przyzamkowym MANEŻU.

– Zaprosiliśmy państwa na to spotkanie w tym celu, żeby zapewnić o naszej pomocy dla was. Chcemy zapewnić żłobek, przedszkole, szkoły dla waszych dzieci, porozmawiać o pomocy rzeczowej, przedstawić najnowsze informacje rządowe o pracach ustawowych. Poinformujemy również państwa o możliwości skorzystania z pomocy kapłańskiej.

Burmistrz, wyrażając najwyższe uznanie dla odwagi i bohaterstwa obywateli Ukrainy, dzielności żołnierzy i odwagi prezydenta, poprosił o uczczenie chwilą ciszy poległych w wojnie, po czym przekazał głos prowadzącemu spotkanie, swojemu zastępcy, Mateuszowi Miłoszewskiemu.

 

Wicepremier Henryk Kowalczyk: – Od trzech dni rząd pracuje nad ustawą, która będzie wspierać uchodźców wojennych z Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie przyjęta przez rząd w poniedziałek, a w środę przyjmie ją parlament. Ustawa dotyczyć będzie wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego. Będą oni mieli takie uprawnienia, jak polscy obywatele. Będą im przysługiwały wszystkie świadczenia zarówno z opieki społecznej, jak i zdrowotnej. Warunkiem będzie wpisanie się do rejestru STANU CYWILNEGO w UM. I tak pesele będą nadawane wszystkim obywatelom Ukrainy, także dowody i paszporty, najpierw elektroniczne. Przez pierwsze tygodnie pomoc w noclegach i wyżywieniu będą świadczyły placówki, z którymi porozumienie podpisali: burmistrz, starosta, inne samorządy oraz osoby fizyczne, które to wzięły uchodźców do swoich domów. Wszystkie świadczenia, także prawo do pracy, będą obowiązywały przez 18 miesięcy. Dzieci, oczywiście, będą chodzić do żłobka i szkoły i mieć uprawnienia do 500+. Dla osób z różnych powodów niepracujących są świadczenia z opieki społecznej. Przewidywana jest również gotówkowa pomoc na start, to 500 zł na samotną osobę oraz 300 na każdą osobę w rodzinie. Będziemy się starali, żebyście się tu czuli jak u siebie w domu.

Ks. infułat Wiesław Kosek mówił o sposobie pomocy Ukraińcom przebywającym w Pułtusku, o wsparciu duchowym i materialnym, związanym z Caritasem. Jeśli chodzi o duchowość… – Mamy świadomość, że wśród was są katolicy, grekokatolicy i prawosławni. Wszystkich zapraszamy do naszych świątyń na wspólną modlitwę, na msze św. w niedziele. Jeżeli zajdzie potrzeba, będzie możliwość liturgii w języku ukraińskim – poinformował ks. infułat, dodając jednocześnie, że jeśli wyznawcy prawosławia zechcą się pomodlić zgodnie ze swoim rytuałem liturgicznym, chętnie udostępni bazylikę. Katolicy i grekokatolicy będą mieli możliwość przyjmowania sakramentów – chrztów i komunii św.

W dalszej części spotkania wypowiedział się Rafał Miłoszewski – kier. Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych w UM, który to poinformował, że w mieście mieszka około 250 obywateli Ukrainy (w 90% to kobiety i dzieci), którzy powinni być zarejestrowani w REFERACIE w celu uzyskania informacji o różnych formach pomocy. Osoby zamieszkałe w hotelach – Dom Polonii, Baltazar, Milord, Wiatrak – uzyskują zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, zaś dla mieszkających u osób prywatnych burmistrz zorganizował obiady – wydawane będą w PSP nr 3.

Ponadto wypowiedzieli się: kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Bogumiła Przybyłowska (o obowiązku wyrobienia PESELU), dyr. MOPS Beata Gemza (o żywności, art. chemicznych i higienicznych, odzieży, pomocy psychologa i lekarza oraz możliwości wsparcia finansowego), dyr. PUP Agata Łojek (informacja o pomocy w znalezieniu pracy, odbycia szkolenia poradnictwa zawodowego), kier. Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska (o nauce i opiece pedagogicznej na warunkach obywateli polskich; od 7 do 18 lat), przedstawicielka PKO BANK POLSKI Małgorzata Bukowska (o ofercie bankowej – o otwarciu bezpłatnego rachunku, o przelewach na Ukrainę, o bankowej stronie w języku ukraińskim).

Wśród pytań skierowanych do organizatorów padło pytanie o możliwość nauki języka polskiego i wymianie hrywien na złotówki.

Dyrektor Domu Polonii Michał Kisiel powiedział TYGODNIKOWI: – W tej chwili mamy ponad 70 osób i 40 w drodze, do jutrzejszego ranka powinno być ponad 100 osób, połowa z nich to Ukraińcy, połowa z Kartą Polaka, z naszych polonijnych organizacji, to kobiety z dziećmi, mężczyzn można policzyć na palcach ręki. Mają tu ciszę, spokój, spacerują, robią drobne zakupy, odbierają ubrania. To trudny czas dla nich, myślami są przy mężach i przy członkach pozostawionych tam rodzin.

Tłumaczką była siostra Ludmiła.

Relacja i zdjęcia Kazimierz  Dzierżanowski

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *