pultuszczak
Umiera nas więcej niż się rodzi

2019-10-30 8:01:33

Przemijanie, odchodzenie jest nieuniknionym elementem życia. Nieuniknione… ale od czasów ojca medycyny Hipokratesa, a pewnie jeszcze wcześniej, staramy się żyć jak najdłużej, zmieniając świat dookoła nas tak, aby było zdrowiej i w konsekwencji dłużej


Staramy zabezpieczać się przed chorobami a rozwój cywilizacyjny chroni nas przed epidemiami, a przynajmniej przed wieloma, generując nowe – ale to inna historia. Dokonał się ogromny postęp w budowaniu świadomości społecznej, że możliwe jest skuteczne odsuwanie w czasie tego nieuniknionego. Z dziesięciolecia na dziesięciolecie wydłuża się na świecie średnia długość i jakość życia. Coraz bardziej przejmujemy się tym, co jemy, pijemy, czym oddychamy. Kiedy chorujemy, nie wahamy się pójść do lekarza, chcemy się leczyć, chcemy się badać. Dostrzegamy oczywiste zależności między tak zwanym „stylem życia”, a tym, jaka jest jego odczuwalna jakość. I jaka jest ostatecznie jego długość. Statystyczny Polak wydaje się coraz bardziej świadomy.
Co mówią statystyki na temat skuteczności tych naszych starań? Niestety jest źle! Ostatnie lata pokazują, że w kraju nad Wisłą z roku na rok rośnie liczba zgonów. W 2018 roku zmarło bez mała 414 tys. osób – najwięcej od czasów II wojny światowej! W grudniu 2018 roku w Polsce mieliśmy 38,411 mln mieszkańców. To mniej niż rok wcześniej.
Jak wygląda nasze pułtuskie podwórko? Przeglądałem informacje dotyczące miasta i gminy Pułtusk, dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagą przeczytałem też raport o stanie gminy, dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta. Główne powody śmierci pułtuszczan (dane za 2017 r.) to: choroby układu krążenia 39%, nowotwory 29,1%, choroby układu oddechowego 9,3%. Statystyki dla województwa mazowieckiego i Polski są w tym zakresie bardzo zbliżone. Jednak najbardziej zasmuciły mnie dane dotyczące Mieszkanek Miasta i Gminy Pułtusk – tu niestety bijemy niechlubne rekordy na tle województwa i Polski. Popatrzcie sami (dane za 2017 r.)
Zgony kobiet z powodu raka piersi (na 100 tys. kobiet)
Pułtusk 46,2; mazowieckie 35,2; Polska 31,8;
Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy (na 100 tys. kobiet)
Pułtusk 11,5; mazowieckie 7,6; Polska 8,0;
Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
Pułtusk 1,3% woj. mazowieckie 0,8% Polska 0,8%
Przyznacie sami, że te liczby są alarmujące. Co decyduje o tak drastycznie wyższej umieralności kobiet mieszkających na terenie gminy Pułtusk? Czego brakuje? Zaplecza medycznego? Powszechności i dostępności badań? Świadomości? Co należy zmieniać, żeby ograniczyć śmiertelne żniwo?
W przygotowanym przez burmistrza Pułtuska raporcie o stanie gminy za 2018 rok zwróciłem uwagę na informację zasadniczą: bezwzględną liczbę zgonów i urodzeń.
W mieście i gminie Pułtusk w 2018 tempo kolejnych narodzin spadało. Wzrastało tempo zgonów. Jak państwo widzicie, 2018 rok zamknęliśmy z ujemnym bilansem – więcej nas w gminie Pułtusk zmarło niż się urodziło.
Chcę wierzyć, że Rada Miejska w Pułtusku bardzo wnikliwie i PILNIE zacznie się zastanawiać nad przyczynami zjawisk które opisałem. Dlaczego radni? Bo to Rada jest najwyższą władzą w mieście. Bo ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), wymieniając zadania i obowiązki gminy w art. 7. 1.5 podaje wprost: ochrona zdrowia. Bo po to wybraliśmy radnych, żeby w naszym imieniu rozpoznawali problemy i szukali rozwiązań.
Apeluję też do przedstawicieli naszej lokalnej służby zdrowia o zabranie głosu i wskazanie możliwych działań, jakie muszą być podejmowane, aby mniej naszych mieszkańców chorowało i umierało. Tygodnik Pułtuski będzie nagłaśniał wszystkie rozsądne głosy.
Do tematu danych statystycznych, tych z GUS i tych ze strony Urzędu Miasta, będę chciał wracać w kolejnych felietonach, bo lektura takich raportów potrafi zaskakiwać. Dla przykładu – czy wiecie jak wyglądała struktura zatrudnienia na początku 2018 r. w gminie Pułtusk? Na 1000 mieszkańców zatrudnionych było 229 osób, przy czym 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowiły kobiety, a 45,7% mężczyźni.
Polecam lekturę wspomnianego wyżej raportu o stanie gminy – czytajcie, bo burmistrz przygotował ten dokument właśnie dla was. A jeśli urzędnicy zorientują się, że raport ciekawi mieszkańców, to może kolejną odsłonę przygotują w sposób bardziej czytelny i przystępny dla każdego zainteresowanego.

ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *