pultuszczak
Ukradli oznakowanie mostu

2023-06-30 2:50:07

Po usunięciu awarii mostu w ciągu ul. Wygon II została wprowadzona nowa organizacja ruchu.
W celu ostrzeżenia użytkowników przed najechaniem na bariery energochłonne zostało wykonane  oznakowanie skrajni poziomej. Nieznany sprawca zdemontował i ukradł jeden z elementów oznakowania.
Zgodnie z art. 85. Kodeksu wykroczeń  takie zachowanie podlega karze grzywny do 5 tys. zł, ograniczenia wolności albo aresztu do 30 dni. Jeżeli dojdzie do kolizji, nawet drobnej, to sprawca, poniesie odpowiedzialność karną z tytułu sprowadzenia zagrożenia w komunikacji  i transporcie. Czasem nieprzemyślany czyn może jednak doprowadzić do katastrofy. Wówczas istnieje prawdopodobieństwo zbiegu przepisów kodeksu wykroczeń z kodeksem karnym. Jeżeli bowiem skutkiem działań sprawcy dojdzie do śmierci człowieka, to ustawa przewiduje zagrożenie do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawco zastanów się czy życie i zdrowie użytkowników ruchu drogowego stanowi dla Ciebie wartość kawałka blachy ?
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *