pultuszczak
Uczeń z Golądkowa przewodniczył Radzie Młodych Rolników

2023-11-14 6:20:30

“Głos młodych jest ważny i powinien liczyć się w rolnictwie” – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, w maju 2022 roku, podczas uroczystości powołania Rady Młodych Rolników. W ubiegłą środę Rada, której przewodniczył Tomasz Stańczak – uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, zakończyła swoją pierwszą kadencję.
Zadaniem Rady, jako organu pomocniczego ministra, jest konsultowanie strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną, a także inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości. W obszarze działania Rady znajduje się także wdrażanie nowoczesnych technologii, co przyczyni się do uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych aktywnych, chcących się rozwijać ludzi.

Takim właśnie młodym człowiekiem jest Tomasz Stańczak – obecnie uczeń klasy 3 technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który w momencie powołania Rady został wybrany na jej przewodniczącego. Było to wówczas ogromne wyróżnienie, nie tylko dla niego samego, ale również dla Zespołu Szkół w Golądkowie, który reprezentuje. Pełniąc swoje obowiązki, Tomek dał się poznać jako osoba bardzo odpowiedzialna, sumienna i mocno zaangażowana w sprawy polskiej wsi i rolnictwa. Zabierał głos w sprawach tak istotnych, jak chociażby propozycje wprowadzenia zmian w kształceniu rolniczym, czy poszukiwanie nowych metod promocji szkół prowadzonych przez resort rolnictwa. Wielokrotnie reprezentował Radę podczas różnego rodzaju wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, np.: Krajowe Dni Pola, Dzień Młodego Rolnika, czy obchody 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce.

Pełniąc obowiązki przewodniczącego Rady Młodych Rolników, Tomasz zawsze mógł liczyć na pomoc ze strony dyrektora szkoły – pani Ewy Leszczyńskiej, która wspierała jego działania nie tylko od strony organizacyjnej, ale przede wszystkim motywując do aktywności i ciesząc się z jego sukcesów.

Podczas środowego spotkania minister Robert Telus podziękował Tomaszowi i innym członkom Rady za aktywność w inicjowaniu wielu przedsięwzięć związanych z obszarami, które leżą w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei członkowie Rady podziękowali za możliwość współpracy, podzielili się swoimi doświadczeniami i zadeklarowali chęć dalszej współpracy z ministerstwem w charakterze członków drugiej kadencji Rady Młodych Rolników.

red.

Posiedzenie Rady Młodych Rolników. Zdjęcie ze strony MRiRW

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *