pultuszczak

Facebook
Uchodźcy z Ukrainy w powiecie pułtuskim

2022-03-14 7:15:27

Z danych otrzymanych z gmin szacuje się, że do tej pory, do powiatu pułtuskiego przybyło ok. 600 uchodźców

Z danych otrzymanych z gmin szacuje się, że do powiatu pułtuskiego przybyło ok. 600 uchodźców. Jest to liczba trudna do ustalenia, ponieważ uchodźcy z Ukrainy często przyjeżdżają samodzielnie na zaproszenia pracujących w naszym powiecie członków rodzin oraz są przywożeni do swoich domów i goszczeni przez mieszkańców naszego powiatu. Ponadto jest duża rotacja uchodźców, którzy często przebywają na naszym terenie kilka dni, a następnie wyjeżdżają do dużych aglomeracji miejskich, czy też zagranicę. Precyzyjne dane mogą dotyczyć jedynie uchodźców zakwaterowanych w punktach zorganizowanych przez Starostę, Burmistrza Pułtuska oraz Wójta Gminy Świercze i Winnica.

 

Według danych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na dzień 9 marca br. na terenie powiatu znajduje się: ok. 300 uchodźców w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę i Burmistrza Pułtuska, ok. 250 uchodźców u osób prywatnych w gminach: Pułtusk – 184, Świercze – 8, Gzy – 23, Zatory – 18

Autor plakatu – Zuzanna Wyrek uczennica kl. II Technikum nr 2 w ZS im. B. Prusa w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *