Tygodnik Pułtuski

Tu kończą ważną inwestycję

Zadanie to zostało dofinansowane z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Część I realizacji zadania:

„Termomodernizacja budynku przy al. Wojska Polskiego 13A w Pułtusku– montaż instalacji węzła ciepłowniczego, wykonanie przyłącza ciepłowniczego, odcinka sieci ciepłowniczej”:

  1. Montaż instalacji węzła ciepłowniczego na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU).
  2. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej od węzła ciepłowniczego do budynku mieszkalnego – odcinek długości około 10 m. b.
    Wykonawca: Elektrotermex Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka.

Wartość I części zamówienia: 147.684,00 zł brutto.

Część II realizacji zadania:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 13A w Pułtusku – montaż instalacji CO i CWU”:

  1. Montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z cyrkulacją z opomiarowaniem instalacji, zasilanej z węzła ciepłowniczego (zasobnik 400 l).
  2. Montaż nowej, kompletnej instalacji centralnego ogrzewania (CO) w całym budynku (z armaturą, grzejnikami, zaworami, głowicami termostatycznymi). Instalacja dwururowa z obiegiem wymuszonym.

Wykonawca: T&D INSTAL Tomasz Piwko z siedzibą przy ul. Fabrycznej 49, 07-132 Ostrówek.

Wartość części II zamówienia: 502.200,00 zł brutto.

Część III realizacji zadania:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 13A w Pułtusku – docieplenie stropu nad piwnicą, remont pomieszczenie kotłowni oraz wymiana oświetlenia nad wejściami do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego”.

  1. Docieplenie stropu (343 m²) nad nieogrzewaną piwnicą styropianem o grubości 12 cm.
  2. Instalacja dwóch paneli fotowoltaicznych przy wejściach do klatek – zakup i instalacja oświetlenia OZE – 2 sztuki.

Wykonawca: T&D INSTAL Tomasz Piwko z siedzibą przy ul. Fabrycznej 49, 07-132 Ostrówek.

Wartość III części zamówienia: 98.280,00 zł brutto.

Łączna wartość realizacji zadania: 748.164,00 zł brutto, w tym:

dofinansowanie z RPO WM:                      323.054,31 zł,
wkład własny Gminy Pułtusk:                     187.233,35 zł,
wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej:   237.876,34 zł.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Exit mobile version