pultuszczak

Facebook
Trzy sołeckie inwestycje zakończone

2022-10-06 12:20:52

Gmina Pułtusk zakończyła realizację trzech bardzo ważnych zadań dla mieszkańców miejscowości Jeżewo, Gnojno i Ponikiew, współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”. Łączny koszt wykonanych zadań wyniósł 68.000,00 zł, w tym: środki z dofinansowania – 30 000,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego –
38 000,00 zł

Renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo

Renowacja mogiły w miejscowości Jeżewo polegała na odnowie i odtworzeniu jej elementów. Zdemontowano poprzednie elementy małej architektury, zamontowano nowe, zachowując i szanując istniejący kontekst oraz kompozycję. Wykonano nową tabliczkę z zachowaniem oryginalnego liternictwa oraz ułożono wierzchnią warstwę z grysu łamanego wokół mogiły. Bezpośrednio przy mogile zamontowano lampę energooszczędną.

Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Gnojno

Zostały zakupione i zamontowane 2 lampy hybrydowe energooszczędne przy drodze gminnej w miejscowości Gnojno. Technologia ta zapewnia nie tylko znaczne oszczędności energii, ale także zwiększa bezpieczeństwo, poprzez rozświetlenie okolicy po zmroku.

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponikiew

W ramach przedmiotowego zadania zostały zakupione i zamontowane 4 klimatyzatory ścienne do świetlicy wiejskiej z funkcją chłodzenia i grzania, sterowane pilotem. Jest to jedyny obiekt na terenie sołectwa umożliwiający spotkania w pomieszczeniu zamkniętym. Zamontowana klimatyzacja polepszy samopoczucie i komfort termiczny osób przebywających w budynku.

Podczas realizacji inwestycji, dużym zaangażowaniem i współpracą wykazali się sołtysi każdej z miejscowości, panowie: Jerzy Dobrzyński z Jeżewa, Mieczysław Kaczmarczyk z Gnojna oraz  Andrzej Mróz z Ponikwi.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *