pultuszczak
Trwa remont Traugutta

2023-08-08 11:20:04

3 sierpnia przekazano plac budowy tej wyczekiwanej inwestycji drogowej. Zgodnie z zawartą umową, wykonawcą robót jest firma PDG Sp. z o.o. z siedzibą w Jesionce, w gminie Baboszewo.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę przebiegającej przez teren zabudowany drogi gminnej – ul. Romualda Traugutta, na docinku od skrzyżowania z drogą powiatową – al. Tysiąclecia – do skrzyżowania z drogą krajową – ul. Daszyńskiego, wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną – ul. 17 Sierpnia. Przebudowa w sumie obejmie odcinek o długości 661 m.

Docelowo istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona nakładką bitumiczną (ok 424 mb), natomiast w miejsce nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Zdemontowana kostka kamienna zostanie przeznaczona do wykorzystania przy planowanych remontach staromiejskich ulic – Piotra Skargi oraz Kotlarskiej.

Szerokość oraz przekrój jezdni w ul. Traugutta pozostanie bez zmian. Zjazdy i zatoki postojowe, a także jedno bądź dwustronne chodniki, wykonane zostaną z kostki betonowej. W obrębie skrzyżowania z ul. 17 Sierpnia jedno z przejść dla pieszych zaplanowano jako wyniesione. Ponadto wprowadzono nowe, wyniesione przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kombatantów.

Wykonawca robót, zgodnie z umową, ma zakończyć wszystkie prace do lipca 2024 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *