pultuszczak
Teraz czas na dokończenie drogi

2023-07-06 6:20:21

Jak informuje Urząd Miejski, w dniach 26-27 czerwca została wykonana  przebudowana stacji transformatorowej w miejscowości Kleszewo, która zlokalizowana była niemalże po środku pasa drogi gminnej.  Inwestycja  została sfinansowana w całości przez firmę ENERGA- OPERATOR. S.A. Jej ważnym aspektem jest znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Poprzednia lokalizacja stacji, zupełnie przypadkowa – na środku drogi i na czterech słupach stwarzała poważne zagrożenie dla poruszających się drogą.

Obecnie po przebudowie stacja znajduje się na jednym słupie przesuniętym do skrajni pasa drogowego.

A my, w imieniu mieszkańców dodajemy, że skoro transformator został usunięty z pasa drogowego, można już dokończyć odcinek drogi gminnej pozostawiony po jej przebudowie kilka lat temu. W tym czasie zdążyły się już tu zrobić doły i wyboje, a poza tym nadal niedrożny jest rów, którego odpływ miał być wyprowadzony do drogi krajowej, właśnie po przesunięciu transformatora. Brak odpływu wód opadowych, powoduje, przy roztopach  i ulewach, zalewanie asfaltu, podmywanie go i przelewanie się wody na sąsiednie posesje mieszkańców. Apelujemy więc do władz gminy o jak najszybsze dokończenie drogi.

ED, zdjęcie UM w Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *