pultuszczak

Facebook

Sołectwo Boby wyróżnione

2021-10-21 1:16:33

Wyróżnione zadanie nosi nazwę: „Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w Bobach”.
Wyróżnienie wręczono 18 października podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Europejskim Centrum Matecznik w Otrębusach przy ulicy Świerkowej 2. W uroczystości uczestniczyli zastępca burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski i sołtys wsi Boby Robert Golatowski. Doceniono w ten sposób zaangażowanie mieszkańców na rzecz ich małej wspólnoty, a warto pamiętać, iż pracowali oni społecznie i solidarnie wykonując ogrom dodatkowych robót związanych z urealnieniem inwestycji, co wyraźnie widać w załączonej fotogalerii, czyli jak to było: od przygotowania terenu wygospodarowanego z nieużytków – do zwieńczenia inwestycji wymownym sukcesem.
W trakcie realizacji zadania przygotowano teren na działce nr 51, obręb 2 Pułtusk w miejscowości Boby pod inwestycję małej architektury. Prace porządkowe polegały na oczyszczeniu działki, wykarczowaniu terenu oraz wycince starych drzew. Usunięto 25 karp na powierzchni 477 m², zebrano i wywieziono odpady powstałe na skutek prowadzonych robót. Zakupiono wraz z dostawą 25 m³ piasku w celu wyrównania terenu. Zakupiono i zamontowano urządzenia małej architektury, tj.: siłownię plenerową: twister, wahadło, biegacz, wyciąg górny, urządzenie do wyciskania siedząc oraz elementy placu zabaw: huśtawkę fala i huśtawkę bocianie gniazdo. Wprowadzono elementy zieleni użytkowej i dekoracyjnej, która poprawiła atrakcyjność terenu, m.in. brzozę brodawkowatą, jarząb pospolity, hortensję bukietową, trzmielinę oskrzydloną, berberys purpurea. Inwestycja przyczyniła się do większej aktywności i integracji mieszkańców oraz umożliwiła społeczności wiejskiej podjęcie nowych form rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dofinansowanie w ramach programu MIAS wyniosło 10.000,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania 28.518,07 zł.
źródło: UM w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…