pultuszczak
Śmieciowe deklaracje pod lupą

2023-06-14 1:20:40

2 czerwca,. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i zarządcami nieruchomości, w celu rozpoczęcia współpracy w zakresie cyklicznego przekazywania danych niezbędnych do weryfikacji liczby osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na planowane w najbliższym czasie wdrożenie aplikacji do wykrywania niezgodności w deklaracjach za odbiór odpadów komunalnych.
W związku z powyższym, od 1 sierpnia gmina Pułtusk rozpoczyna krzyżowe porównywanie danych zaciągniętych z ww. placówek. Do tego czasu istnieje możliwość zgłoszenia się do Urzędu Miejskiego w Pułtusku w celu złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji wykrycia niezgodności, będą podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie złożenia właściwej deklaracji, włącznie z konsekwencjami przewidzianymi zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nakładaniem grzywien przez Straż Miejską w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 zł, w przypadku braku złożenia deklaracji.

źródło: UM w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *