pultuszczak
Śmieci i nie tylko

2019-10-24 7:35:00

Na sesji Rady Miejskiej w Pułtusku, którą zaplanowano na 30 października, mają być podjęte dwie szczególnie ważne dla mieszkańców uchwały. Chodzi o wydatki domowych budżetów, które, jeśli radni przegłosują zmiany, mogą się nieco zwiększyć


Pierwsza z uchwał dotyczy odpadów, sposobu naliczania opłaty za ich odbiór oraz nowej stawki tej opłaty. Od nowego roku, w gminie Pułtusk za śmieci będziemy płacić w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie. Jeżeli odpady będą odbierane w sposób selektywny, stawka od osoby wyniesie 19 zł, natomiast w przypadku gdy będą to odpady zmieszane – 38 zł od osoby na miesiąc. W przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych do celów wypoczynkowo – rekreacyjnych tylko przez część roku, opłata ryczałtowa za rok za śmieci segregowane to 171 zł, natomiast zmieszane 342 zł.
Odpowiednio wzrosną też ceny pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych. I tak na przykład za pojemnik lub worek 120 l segregowanych właściciel zapłaci 19 zł, natomiast zmieszanych 38 zł.
W uzasadnieniu do uchwały mówi się, że proponowane stawki są konieczne dla zapewnienia wystarczających funduszy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy. Nieprawdą są pojawiające się ostatnio na forach internetowych informacje, że za pojemniki czy worki do selektywnej zbiórki będą płacić mieszkańcy. Jak zapewnił w kometarzu zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki, koszty te są wliczone w opłatę i ponosi je przedsiębiorstwo komunalne.
Kolejna uchwała dotyczy wprowadzenia opłaty za posiadanie psa. Wprowadzenie psiego podatku pozwoli gminie na gromadzenie środków pozwalających np. na akcje bezpłatnej sterylizacji, czipowania psów, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy wciąż nie możemy sobie poradzić z problemem bezdomności zwierząt. Jest to ciężki orzech do zgryzienia nie tylko dla pułtuskiego samorządu, ale są też takie, które sobie radzą lepiej, ale na to potrzeba pieniędzy. U nas za odstawienie psa do schroniska, dodajmy mającego bardzo złą opinię ale najtańszego, płaci się 1000 zł. Łatwo więc policzyć, ile takich przypadków może być w ciągu roku, skoro praktycznie w każdym tygodniu pojawiają się ogłoszenia o kolejnych znalezionych na naszym terenie bezdomniakach.
Zgodnie z przygotowanym na październikową sesję projektem uchwały, opłatę od posiadania psów ustala się na 50 zł rocznie od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Będzie płatna do 15 maja każdego roku podatkowego. W przypadku, gdy ktoś zostanie właścicielem pieska w trakcie roku, ma na uiszczenie opłaty 30 dni. Opłat jest wtedy zmniejszana zmniejszana proporcjonalnie, również gdy w trakcie roku ktoś psa straci, odda, sprzeda, itp.
Na wsiach psi podatek mają pobierać sołtysi, za co będą otrzymywać prowizję w wysokości 10% pobranej i terminowo wpłaconej do urzędu kwoty.
Z opłaty za posiadanie psa zwolnieni będą pracownicy dyplomacji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby które ze względu na swoją niepełnosprawność korzystają z pomocy tzw. psa asystenta, mieszkańcy gminy powyżej 65 roku życia prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe. Płacący podatek od gospodarstw rolnych mogą natomista posiadać 2 psy nie ponosząc opłaty, powyżej dwóch już płacą podatek.
Ed

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *