pultuszczak
Same zachwyty i pochwały

2021-07-06 12:20:52

Burmistrz Wojciech Gregorczyk z wotum zaufania i absolutorium

Sesje absolutoryjne w poprzednich latach i kadencjach pułtuskiego samorządu, zwykle były długotrwałe i burzliwe. Ostro ścierali się radni popierający rządzących z opozycją. Tym razem było zupełnie inaczej. Zacznijmy jednak od początku.Jako pierwszy głos w dyskusji na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku zabrał burmistrz Wojciech Gregorczyk. Parafrazując zdanie rozpoczynające “Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza (“Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia”), stwierdził, że rok 2020 by to dziwny rok, ze względu na pandemię, w czasie której zetknęliśmy się z wcześniej niespotykanymi ograniczeniami. Praca zdalna – należało wdrożyć i opanować obsługę urządzeń i narzędzi, ale nie zastąpi to bezpośredniej wymiany zdań i informacji. Do tego dochodziły ogromne ograniczenia osobowe w urzędzie ze względu na przebywanie pracowników w izolacji, na kwarantannie czy zwolnieniu lekarskim. Zamknięte szkoły, instytucje kultury, hale sportowe, pływalnia. Nie można było organizować spotkań z mieszkańcami, zebrań sołeckich.

Pomimo tego udało się dużo zrealizować, a podsumowanie inwestycji, wydarzeń kulturalnych, sportowych, oświatowych, radni obejrzeli w przygotowanej przez urząd prezentacji filmowej.

INWESTYCJE

– Remont ciągu ulic Starego Miasta wraz z mostem w Pułtusku. Inwestycja finansowana z państwowego Funduszu Dróg Samorządowych – ok. 5 mln 755 tys. zł, co stanowiło około 70 procent koszów realizacji zadania. Udało się dzięki jego realizacji wyremontować ulice: Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodną, Świętojańską, plac Teatralny, Marii Konopnickiej, Piotra Skargi, Benedyktyńską. Całkowita wartość inwestycji to 6 mln 615 tys. 259 zł.

-Rekonstrukcja ulicy Konserwatorskiej w starym stylu – wartość ok. 16 500 zł.

– Remont Mostu Senatorskiego.

– Wzmocnienie dojazdu do przepompowni i remont wejścia na bulwar przy Moście Benedyktyńskim.

– Dostawa i montaż automatycznej toalety.

– Przebudowa alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulicy Bartodziejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – nowe jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe. (Wyszyńskiego koszt nieco ponad 2 mln 200 tys. zł, Bartodziejska – nieco ponad 2 mln 900 tys. Tu doszła modernizacja kanalizacji deszczowej).

– Budowa dróg w Chmielewie i Grominie – nieco pona d 496 tys. zł.

– Budowa ulicy Sarbiewskiego i rozbudowa ulicy Granicznej, w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, Państwowego Funduszu Celowego w kwocie 1 mln 961 tys. zł, stanowiącego 65% kosztów inwestycji, o wartości 2 mln 96 tys.

– Przebudowa ulicy Glinki na odcinku od Nadwodnej do 3 Maja – koszt ok 33 tys. zł.

– Przebudowa ulicy Młodzieżowej – ok. 124 tys. zł.

– Granitowy murek przy parku Narutowicza – ok. 25 tys. zł.

– Remont chodnika przy ul. Stanisława Staszica – ok. 112 tys. zł.

– remont ulicy Generała Franciszka Kleeberga -ok. 49 tys. zł.

– Inwestycje drogowe na Reformackiej i Sosnowej- ok. 60 tys. zł.

– Remont mieszkania przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 72 wraz ze zjazdem z ulicy – ok. 50 tys. zł.

– Remont drogi wewnętrznej przy alei Wojska Polskiego 13 A,B,C,D, E– utwardzenie terenu, kostka brukowa – ok. 139 tys. zł.

– Remont chodników i drogi na osiedlu przy alei Wojska Polskiego – ok. 78 tys.

– Termomodernizacja budynku przy ulicy 17 Sierpnia 58 – ok. 198 tys. zł.

– Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pułtusk.

– Ogrodzenie terenu świetlicy w Grabówcu – ok. 31 tys. zł – Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw.

– Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Grominie ok. 22 tys. zł.

– Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany w miejscowości Olszak – ok. 20 tys. zł.

– Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku- łącznie posadzono 234 drzewa oraz 797 krzewów i bylin – ok. 280 tys. zł.

– Adaptacja piwnic starego ratusza – ok. 790 tys. zł.

– Wyposażenie miejskiego lodowiska, na które do tej pory wydano ok. 914 tys.

Do tego trzeba wymienić unowocześnienie zjeżdżalni wodnej na miejskiej pływalni, remont skate parku MOSiR, plac zabaw przy przedszkolu nr 4, zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i inwestycje spółek gminnych.

Długo by wymieniać działania w dziedzinie kultury, edukacji i sportu – między innymi koncerty, wystawy multimedialne, warsztaty aktorskie, finał projektu Tradycje Teatralne Pułtuska VI, Pułtusk Przez Wieki – Cykl o historii miasta realizowany przez Muzeum Regionalne w Pułtusku, spotkania autorskie, wystawy i konkursy w Bibliotece Lelewela, projekty edukacyjne w szkołach, stypendia dla uczniów, wydarzenia sportowe.

Odnosząc się do działań burmistrza, pracowników urzędu i jednostek podległych, radny Andrzej Wydra zacytował z kolei Jana Kochanowskiego, mówiąc że “Serce roście patrząc na te czasy”. Jego zdaniem te słowa świetnie wpisują się w Pułtuską rzeczywistość, napawającą optymizmem, bo dużo w naszym mieście zmienia się na lepsze, Pułtusk z dnia na dzień staje się piękniejszy. Wszystko to efekt przemyślanych działań. Trzymać tak dalej! – skwitował Andrzej Wydra.

Z kolei w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny Michał Kisiel. Stwierdził, iż możemy być dumni z tego jak Pułtusk się zmienia. Jest to możliwie dzięki pracy całego urzędu, wszystkich pracowników, którzy musieli przyspieszyć tempa, dopasować pracę do ilości realizowanych projektów.

– Tak naprawdę to od dawna nie mieliśmy tak dużych zmian inwestycyjnych, zwłaszcza w centrum miasta, gdzie mamy nawiązanie do najlepszych starówek. Oczywiście dużo pracy przed nami, wiele ulic pozostaje jeszcze do zrobienia. Ale w centrum jest dla turystów znacznie bardziej atrakcyjnie i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Udało się tyle zrobić również dzięki rządowym dofinansowaniom i wsparciu posła Henryka Kowalczyka – powiedział Michał Kisiel.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Wojciechowi Gregorczykowi 16 radych było za, dwóch przeciw (Łukasz Skarżyński i Adam Knochowski) oraz dwóch wstrzymało się od głosu (Sławomir Krysiak, Bogdan Pieńkos). Z kolei w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta, 18 radnych było za, 2 wstrzymało się od głosu (Łukasz Skarżyński, Adam Knochowski). Ci którzy mieli odmienne zdanie od większości radnych, pokazane w głosowaniu, nie zabrali głosu, nie przedstawili swoich argumentów, a szkoda, bo przecież to też jakieś spojrzenie na to co dobrego i złego dzieje się w naszej gminie.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk podziękował za okazane zaufanie w imieniu wszystkich osób, które angażują się w prace samorządu. Zdaje sobie sprawę, że potrzeby gminy są ogromne, mieszkalnictwo, inwestycje komunalne, drogi, placówki oświatowe. Bez współpracy i wsparcia zewnętrznego oraz współpracy z Radą, nie da się tego zrobić. Nowa perspektywa unijna daje nadzieję na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych. Miejmy nadzieję, że pandemia już nas nie dopadnie.

Tygodnik przyłącza się do gratulacji i podziękowań za wytężoną pracę pana burmistrza oraz podległych mu pracowników. Życzymy Państwu i sobie, by wymiana informacji i spostrzeżeń na linii ratusz – nasza redakcja przebiegała sprawnie, ale mniej nerwowo. To, że reagujemy na sygnały od naszych czytelników i pokazujemy niedociągnięcia, niedoróbki zaniedbania, powinno być odbierane jako impuls do działania dla odpowiednich służb, a nie jako atak z naszej strony. Przecież pokazujemy również jak wiele dobrego dzieje się w tej i innych gminach naszego powiatu. Ludzie zwracają się do nas z rożnymi sprawami i to nie jest nasza wina, że jakoś bardziej im po drodze do nas dziennikarzy niż do urzędników, więc piszemy i pisać będziemy.
Zdjęcie UM w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *