pultuszczak

Facebook

Renowacja coraz bardziej realna

2021-05-21 9:47:28

Gmina Pułtusk otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. wraz z elementami otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół mogiły na I cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki w Pułtusku”, w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, jak również wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.
Oczywiście znaczną część nakładów na realizację całości zadania trzeba będzie pokryć ze środków własnych, przy czym zgodnie z wcześniejszym partnerskim porozumieniem będą to środki wyasygnowane wspólnie w ramach budżetów samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk.
Ponadto, bardzo dobrze się składa, ponieważ w zeszłym miesiącu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przysłał decyzję z długo wyczekiwanym pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji mogiły żołnierzy 1920 roku – bohaterów poległych w Pułtusku i okolicach w trakcie Bitwy Warszawskiej. Teren ów jest bowiem wpisany do rejestru zabytków, co wymagało modyfikacji pierwotnie zaproponowanego projektu i dokonania szczegółowych uzgodnień z urzędnikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zajmującymi się tą sprawą.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…