pultuszczak

Facebook
Remont zakończony

2022-10-18 1:20:21

Dzięki dofinansowaniu kwotą 100.000,00 zł otrzymanemu od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środkom własnym, w ubiegłym roku udało się osuszyć z wilgoci kapilarnej piwnice oraz mury budynku szkolnego przy ulicy Marii Konopnickiej 5, oraz rozpocząć remont elewacji ścian od strony północnej. Dodać należy, że zastosowany system osuszania ścian metodą odwróconej osmozy, w wielu tego typu budowlach okazał się najskuteczniejszy. Był to jednak dopiero I etap działania.
Kilka dni temu zakończył się II etap – remont elewacji frontowej ścian budynku wraz z wymianą instalacji odgromowej, którego realizację umożliwiło drugie dofinansowanie prac konserwatorskich z funduszy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 160.000,00 zł.
Tyle że to nie jest jeszcze koniec prac, ponieważ z uwagi na wielkość budynku, remont elewacji trwa nadal, a inwestycja została dodatkowo wsparta dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki życzliwości Marszałka Województwa Adama Struzika, kwotą 100.000,00 zł. Dzięki temu gmina może kontynuować remont elewacji budynku od strony północnej wraz z izolacją fundamentów.
Mając na uwadze potrzebę kompleksowego sfinalizowania robót, Gmina Pułtusk podejmuje kolejne starania o pozyskanie dalszego wsparcia finansowego na kontynuację niezbędnych prac remontowych, w tym z uwzględnieniem elewacji ścian szczytowych, w celu pomyślnego zamknięcia całości remontu ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Dotychczasowe koszty inwestycji: 512.200,00 zł, w tym:
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków: 260.000,00 zł,
Marszałek Województwa Mazowieckiego: 100 000,00 zł,
Środki własne Gminy Pułtusk: 152.200,00 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *