pultuszczak

Facebook
Pułtuskie liceum nagrodzone w konkursie “Nauczyciele z Życiem”

2023-04-28 6:20:40

68 szkół z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS. Wśród 15 laureatów znalazły się zespoły z województwa: podkarpackiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Konkurs zaowocował 1665 nowymi rejestracjami potencjalnych Dawców szpiku, niezliczonymi, kreatywnymi działaniami edukacyjnymi i wielkim zaangażowaniem zarówno nauczycieli, jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Fundacja DKMS, chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych, w grudniu ubiegłego roku ogłosiła konkurs „Nauczyciele z Życiem. Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu mógł/mogła przystąpić każdy/a nauczyciel/nauczycielka szkoły ponadpodstawowej, który/a wraz z uczniami przeprowadzi akcję w okresie wrzesień – marzec 2022/2023. Do konkursu zgłosiło się 68 szkół z całej Polski, z czego 44 przesłały sprawozdania z realizacji zadania konkursowego.

Cieszymy się, że nauczyciele oraz uczniowie tak chętnie przystąpili do konkursu. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że poziom merytoryczny i kreatywny był bardzo wysoki, a pomysły na realizację działań adekwatne do lokalnych potrzeb. Cieszy nas również fakt, że Zespoły aktywizowały nie tylko szkolną społeczność, ale także mieszkańców swoich miast i miasteczekmówi Marta Kamińska, Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.

Zaangażowany nauczyciel to zaangażowany uczeń

Wyniki badania opinii1, które były inspiracją do uruchomienia konkursu „Nauczyciele z Życiem”, jednoznacznie wskazują, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków (66%) jest rodzina, jednak już na drugiej pozycji znajdują się właśnie pedagodzy – co szósty (16%) Polak oraz co piąty uczeń (21%) uważa, że warto brać z nich przykład. Nauczyciele mają także znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania się w życie społeczne około 41% Polaków i prawie w tak samo licznej grupie wzbudzają chęć do działania w ramach wolontariatu (40%).

Wyniki badania mają odzwierciedlenie w sprawozdaniach przesłanych przez Zespoły – dzięki zaangażowaniu nauczycieli również uczniowie aktywnie włączali się w realizację zadania konkursowego. Wspólnie przygotowywali plakaty informacyjne, materiały edukacyjne, wykłady czy też warsztaty dla całych szkół. Ciekawe jest to, że większość szkół jest z małych miejscowości, a niewiele z dużych miast. Warto podkreślić, że w zasadzie we wszystkich szkołach świetnie prowadzone były działania bezpośrednie z wykorzystaniem mediów i social mediów. A co najważniejsze, w trakcie realizacji zadań, tam gdzie młodzi robili dużo różnych aktywności, rozwijali całą masę życiowych kompetencji – mówi Renata Korolczuk, edukatorka, członkini Jury Konkursu „Nauczyciele z Życiem”.
Wśród dwóch laureatów konkursu z województw mazowieckiego znalazło
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. Szkoła z powodzeniem organizuje KOMÓRKOMANIĘ, akcję której celem jest rejestrowanie nowych dawców szpiku. Koordynuje ją Jolanta Wotawa (na zdjęciu z tegorocznej komórkomanii wraz z uczniami. Zdjęcie z fb LO).
Gratulujemy!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *