pultuszczak
PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINIEC, ZAKRĘT I BIAŁOWIEŻA

2023-07-12 8:23:51

Pogoda sprzyja i przebudowa dróg w miejscowościach: Trzciniec, Zakręt i Białowieża, przebiega bardzo sprawnie, co można zauważyć w załączonej fotogalerii.

Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy wyżej wymienionych ulic: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej (obecnie drogi posiadają nawierzchnię nieutwardzoną), niezbędne zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, odwodnienia – w szczególności rowy lub powierzchniowo, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.

Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.
                                                                                                                 źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *