pultuszczak

Facebook
Prawie 1200 zgłoszeń

2023-01-11 1:20:37
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest aplikacją dzięki, której każdy obywatel naszego kraju ma możliwość zgłosić zagrożenie, które występuje w jego otoczeniu. Aplikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Pułtuscy funkcjonariusze podsumowali funkcjonowanie KMZB na terenie powiatu pułtuskiego w 2022 roku, gdzie odnotowano 1193 zgłoszenia.
Od września 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to nowoczesne narzędzie internetowe, przy pomocy którego mieszkańcy mogą przekazywać Policji informacje na temat zaobserwowanych negatywnych zjawisk, mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa.Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu pułtuskiego w 2022 roku. Przez ostatnich 12 miesięcy odnotowano 1193 zgłoszenia, z czego 643 zostało potwierdzonych i 599 wyeliminowanych przez mundurowych. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości (666), nielegalne rajdy samochodowe (86) i nieprawidłowe parkowanie (44). Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych (162) oraz grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (25). Znaczna część naniesionych na mapę zgłoszeń pokrywała się i dotyczyła tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla mundurowych, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Każde odnotowane zgłoszenie podlegało procesowi weryfikacji trwającemu 5 dni. W tym czasie policjanci kilkakrotnie kontrolowali miejsce zgłoszenia, aby potwierdzić występowanie wskazanego zagrożenia. Po upłynięciu okresu weryfikacji, każdemu zgłoszeniu nadawany był odpowiedni status (potwierdzone, niepotwierdzone, żart/pomyłka).Pamiętajmy, że każdy obywatel może skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odwiedzając platformę KMZB .  Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Autor: sierż. Renata Soból

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *