pultuszczak

Facebook
Pożyteczne dla mieszkańców

2022-10-06 2:20:14

Dwie inwestycje w gminie Świercze

Gmina Świercze otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania teren został odkrzaczony, wyrównano grunt, dowieziono urodzajną ziemię, obsiano trawą. Posadzony został szpaler dębów, a całość działki ogrodzono, zamontowano bramę i furtkę.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł, w tym kwota dotacji 10.000,00 zł.

Gmina Świercze otrzymała też pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z nawiązaniem do istniejących chodników. Ustawione zostały znaki drogowe spowalniające ruch kołowy i znaki ostrzegawcze, zgodnie z nową stałą organizacją ruchu.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł, w tym kwota dotacji 10.000,00 zł.
źródło: gmina Świercze

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *