pultuszczak

Facebook
Potencjał, zaangażowanie i wytrwałość.

2023-01-19 7:15:21

Miarą jakości pracy szkoły są sukcesy jej uczniów. Dziś prezentujemy sylwetki czworga młodych ludzi uczących się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, którzy mają na swoim koncie istotne osiągnięcia.

Tomasz Stańczak

Tomasz Stańczak – uczeń klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, od maja 2022 r. roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Młodych Rolników. Zadaniem rady, jako organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest konsultowanie strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną, a także inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości. Działalność rady ma przyczynić się do uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych aktywnych, chcących się rozwijać ludzi. Przewodniczenie pracom rady to trudne i odpowiedzialne zadanie, ale jednocześnie ogromne wyróżnienie dla Tomasza i szkoły, którą reprezentuje. Zapytany, jak widzi swoją przyszłość, Tomek bez zastanowienia odpowiada, że wiąże ją z życiem na wsi.

Szymon Świercz

Szymon Świercz – uczeń klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz jego młodszy brat Przemysław Świercz – drugoklasista uczący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Bracia Świercz w poprzednim roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole – Szymon jako uczeń klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, a Przemysław już jako uczeń technikum pięcioletniego.

Przemysław Świercz

Sukces chłopców to bez wątpienia efekt ich ciężkiej pracy i wysiłku wkładanego w edukację. Wysiłku, który owocuje i zwraca się z nawiązką. Szymon, jako laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych był zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego i ma już „w kieszeni” indeks uczelni wyższej. Jeszcze nie dokonał jej wyboru, ale zastanawia się nad Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie lub Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przemek z kolei ma przed sobą jeszcze ponad trzy lata nauki w technikum i z pewnością dobrze wykorzysta ten czas, odnosząc kolejne sukcesy. Chłopcom mocno kibicują dumni rodzice.

Maria Bielińska

Maria Bielińska – uczennica klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, została w tym roku stypendystką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To szczególne wyróżnienie otrzymała dzięki wysokim wynikom nauce (głównie z przedmiotów zawodowych i języków obcych) oraz spełnieniu kryteriów dodatkowych, takich jak: ocena z zachowania, czy udział w konkursach i olimpiadach. Nagroda ma na celu przede wszystkim mobilizowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem oraz zwiększenie atrakcyjności i popularyzację kształcenia rolniczego wśród młodzieży. Dla Marii jest motywacją do nauki i rozwijania swoich zawodowych pasji.Tomek, Szymon, Przemek i Maria są najlepszym przykładem na to, że Technikum w Golądkowie stwarza swoim uczniom doskonałe środowisko do osiągnięć edukacyjnych. Jednak szkoła może tylko pomóc osiągnąć sukces, nie może go zagwarantować, a tym bardziej wyręczyć w tym ucznia. Warunkiem sukcesu jest potencjał, zaangażowanie i wytrwałość młodych ludzi oraz wsparcie rodziców.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *