pultuszczak




Ponad 700 zgłoszeń

2023-10-10 11:20:56

Wielu mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego korzysta z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, informując nas o występującym w danym miejscu problemie. Najwięcej zgłoszeń dotyczy przekroczenia dozwolonej prędkości w Grominie, Przemiarowie i Pułtusku na ulicach Nasielskiej, Mickiewicza, AWP i ulicy Wyszkowskiej. Stąd właśnie w wymienionych punktach bardzo często można spotkać patrole ruchu drogowego.

Od stycznia br. pułtuska drogówka otrzymała ponad 700 zgłoszeń przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej z nich, blisko 550, dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, ponad 70 nielegalnych rajdów samochodowych oraz 60 zgłoszeń mówiących o nieprawidłowym parkowaniu. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły: poruszania się po terenach leśnych quadami, niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz złej organizacji ruchu drogowego.
Każde zgłoszenie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dokładnie weryfikowane przez policjantów podczas codziennej służby. W przypadku jego potwierdzenia, funkcjonariusze dążą do wyeliminowania zgłoszenia. Robią to po to, by w naszym mieście i powiecie było bezpieczniej.

Za pośrednictwem KMZB można również zgłaszać zauważone przez nas spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, żebractwo czy dzikie wysypiska śmieci. Wybrane zagrożenia będą wówczas sprawdzane przez funkcjonariuszy pionu prewencji. Z katalogu możemy również wybrać akty wandalizmu czy czyny mające znamiona przestępstwa np. z kategorii używania środków odurzających. Takie informacje będą weryfikowane przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego, którzy następnie podejmą działania mające na celu wyeliminowanie przestępczych zachowań.
Katalog zgłoszeń, które można nanieść na KMZB jest jak widać bardzo szeroki.

Zachęcamy do korzystania, przypominając jednocześnie, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer 112.

Autor: kom. Milena Kopczyńska

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *