pultuszczak

Facebook
Podwyżka za śmieci nie przeszła

2022-12-29 9:47:13

Wśród projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, która odbyła się już po ukazaniu się aktualnego numeru Tygodnika, w środę 28 grudnia, znalazł się ten dotyczący podwyżki opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców gminy Pułtusk

Proponowana miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, to 35 zł od osoby. Przypomnijmy że dotychczas obowiązującą stawką było 29 zł od osoby, czyli opłata wzrosłaby o 6 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy między innymi, że konieczność zwiększenia stawek wynika z wyższych kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Powyższe zmiany nie powodują konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Są to koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ostatni głos w tej kwestii na szczęście mieli radni i dziś już wiemy że głosami większości odrzucono podwyżkę proponowaną  przez burmistrza. Przeciwko podwyższaniu opłat za śmieci byli: Michał Górecki, Cezary Kordowski, Henryk Łaszczych, Adam Nalewajk, Bogdan Pieńkos, Ireneusz Purgacz. Od głosu wstrzymali się: Anna Frejlich, Adam Knochowski, Sławomir Krysiak, Mirosław Szmeja, Franciszek Piórek, Michał Kisiel, Mariusz Osica, Adam Prewęcki, Łukasz Skarżyński, Stanisław Zaremba. Za podwyżką głosowali: Adam Maicki, Andrzej Mitkowski, Ryszard Rutkowski, Andrzej Wydra, Beata Kowalska.
Szczegóły dyskusji już w najbliższym wydaniu Tygodnika, musimy jednak wiedzieć że temat podwyżek opłat śmieciowych będzie powracał już w najbliższym czasie, gdyż  gminny system gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi się domykać finansowo. I znowu, przy tej okazji pojawia się pytanie, czy nie taniej dla mieszkańców byłoby, gdyby pułtuski samorząd skorzystał z propozycji wejścia na nasz rynek firmy z zewnątrz? W 2020 roku taką propozycję złożyła firma BŁYSK, obsługująca z powodzeniem ościenne gminy, za niższe kwoty niż płacą mieszkańcy gminy Pułtusk.  Dla przykładu, w  tym roku, w gminie Szelków miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 22 zł.

Wcześniej pisaliśmy o ofercie makowskiej firmy Błysk, która zobowiązywała się do świadczenia usług wywozu odpadów z naszej gminy z gwarancją pozostawienia dotychczasowe ceny, zatrudnienia pracowników naszej spółki gminnej i zabierania odpadów na własną instalację firmy, co wyeliminowałoby koszty przekazywania ich do Ciechanowa. Błysk ma dobre opinie w ościennych gminach, które obsługuje. Dlaczego więc nie spróbować na rok czy pół roku zaufać tej firmie i przekonać się, czy składane deklaracje przełożą się na rzeczywistość? Swego czasu zapytaliśmy o to burmistrza Wojciecha Gregorczyka. Napisał wtedy, że Samorząd Pułtuska posiada własną spółkę, która jest w stanie zapewnić dobrą jakość usług po cenach nie wyższych niż stosowane w porównywanych usługach okolicznych miast i gmin. To zapewni przeprowadzenie zmian w gospodarce odpadami (obowiązek selektywnej zbiórki, ograniczenie ilości odpadów i odzysku surowców wtórnych) pod pełną kontrolą organów gminy. Dla obsługi systemu gospodarki odpadami  Burmistrz rekomenduje więc korzystanie z usług naszego przedsiębiorstwa.

Burmistrz stoi na stanowisku, że skoro Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu spółki Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i nie wycofała się z tego postanowienia, to jego obowiązkiem jest zapewnienie funkcjonowania, w tym korzystanie z usług spółki w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami. Uczyni jednak wszystko, by jakość wykonywanych usług była na jak najwyższym poziomie.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *