pultuszczak
Podnieśli burmistrzowi pensję

2020-11-12 4:48:56

Projekt uchwały w tej sprawie złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości

Uzasadniając propozycję, radny Michał Kisiel stwierdził, ze w 2018 roku podjęto uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia burmistrza miasta Pułtusk, w dyskusji obiecując jednocześnie, że jeśli Wojciech Gregorczyk będzie realizował zaplanowane inwestycje i zadania z należytym zaangażowaniem, do tematu radni powrócą za dwa lata. Stąd obecny wniosek o podwyżkę. I tak zaproponowano, by z dniem 1 listopada 2020 roku podwyższyć dodatek funkcyjny burmistrza o kwotę 200 zł brutto i zwiększyć dodatek specjalny z kwoty 2345 zł brutto na 2760 zł brutto. Łącznie podwyżka dla burmistrza wyniesie 600 zł brutto.

Z punktu widzenia gminnego budżetu to rzeczywiście niewielka kwota, ale pozostaje jeszcze aspekt społeczny i to, co się teraz wokół dzieje. A czasy mamy szczególnie ciężkie – epidemia, upadające firmy, szczególnie te małe, lokalne, ogromne straty w gastronomii, usługach hotelarskich, turystyce. Ludzie tracą pracę, nie są pewni jutra, a rachunki i raty płacić muszą. W tym czasie pojawiają się jeszcze podwyżki cen, podatków czy opłat za śmieci. Propozycja podwyższenia burmistrzowi pensji w takich okolicznościach, z argumentacją, że realizuje zadania, które są przecież teraz jego zawodowymi obowiązkami, na pewno wprowadzi w osłupienie wielu mieszkańców gminy. Tym bardziej, że o podwyżkę dla burmistrza z PSL-u wnioskuje Klub Prawa i Sprawiedliwości.

Dziwne rzeczy dzieją się w naszym mieście, pojąć niektórych nie sposób…

Jedyny głos w dyskusji zabrał radny PFS Łukasz Skarżyński.

– Szanowni koledzy wnioskodawcy – powiedział – Odnosząc się do tego punktu chciałem tylko zadać pytanie. Dlaczego korelacja terminu wprowadzenia tejże zmiany, czyli 1 listopad, jest zbieżna z datą podwyższenia opłaty za odpady komunalne od mieszkańców? I dlaczego to właśnie w dobie pandemii, kiedy to generalnie powinno się oszczędzać, ponosimy dodatkowe koszty? Ja nie mówię, że one są znaczne jeśli chodzi o budżet gminy, ale sam fakt i pewna symbolika, że zastanawiamy się nad podnoszeniem opłat za śmieci, opłat od nieruchomości, a  jednocześnie jest dyskusja dotycząca wynagrodzeń.

Niestety, wnioskodawcy nie rozwiali wątpliwości radnego, pozostawili jego pytania bez odpowiedzi.

W głosowaniu 16 radnych opowiedziało się za uchwałą, 3 było przeciw – Adam Knochowski, Łukasz Skarżyński i Sławomir Krysiak. Burmistrz podziękował radnym za podjęcie uchwały o podwyżce.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *