pultuszczak
Podjęłam wyzwanie

2019-10-10 9:26:01

Z Beatą Jóźwiak, zastępcą starosty pułtuskiego, kandydująca na posła z ramienia PSL, rozmawia Ewa Dąbek

Nasi czytelnicy, mieszkańcy powiatu pułtuskiego, znają Panią jako zastępcę
starosty. Proszę w kilku słowach powiedzieć, czym zajmowała się Pani wcześniej, jaki był przebieg Pani kariery zawodowej.

Od 25 lat jestem związana z pracą w samorządzie powiatowym i jego jednostkach organizacyjnych. Pracowałam jako opiekun w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, następnie przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2014 roku jestem wicestarostą powiatu pułtuskiego i radną Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023).

Z jakimi zamierzeniami startowała Pani wtedy w wyborach i ile z tych planów udało się do tej pory zrealizować?
W wyborach samorządowych w 2014 roku startowałam do Rady Miasta. Nie uzyskałam mandatu, choć niewiele zabrakło. Dopiero w ubiegłym roku, w wyborach samorządowych do Rady Powiatu udało mi się uzyskać mandat. Jeśli chodzi o mój program to zawsze była w nim na pierwszym miejscu realizacja zadań, które ze względu na moje doświadczenie zawodowe są mi szczególnie bliskie: pomoc społeczna, edukacja, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, rodzina. Oceniając już z pewnej perspektywy czasu, myślę, że do tej pory udało mi się zrealizować wiele z zapowiadanych planów i obietnic wyborczych.

Proszę wymienić najważniejsze dla mieszkańców przedsięwzięcia, które razem z panem starostą i Radą Powiatu udało się Pani zrealizować w poprzedniej i tej kadencji.
Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczam: utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku, budowę sali gimnastycznej przy Liceum im. P. Skargi w Pułtusku, rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy, wybudowanie poczekalni autobusowej, termomodernizację budynków szkolnych, doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego, remont i przebudowa 64 km dróg. Wspólnie ze starostą Janem Zalewskim, staraliśmy się podejmować działania we wszystkich obszarach działalności powiatu. Było to możliwe głównie dzięki dobrej współpracy w samorządzie powiatowym, z instytucjami zewnętrznymi i skutecznemu pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych i europejskich. W tej kadencji też nie spoczywamy na laurach. Możemy już pochwalić się kolejnymi zrealizowanymi inwestycjami drogowymi czy środkami pozyskanymi na realizację projektów edukacyjnych w szkołach.

Skąd pomysł, by startować w wyborach do Sejmu?
Decyzja o starcie nie była łatwa, bo zadaję sobie sprawę z wyzwania jakiego się podjęłam. Jestem przekonana, że mogę szerzej wykorzystać swoje doświadczenie samorządowe, zaangażowanie i umiejętność współpracy. Jako samorządowiec znam problemy, z jakimi borykają się samorządy i dostrzegam konieczność wprowadzenia konkretnych rozwiązań w różnych dziadzinach. Liczne spotkania i rozmowy z ludźmi pozwoliły mi poznać nie tylko ich problemy, ale i oczekiwania.

Pani hasło wyborcze to “dla mnie człowiek jest najważniejszy”. Z jakimi problemami zwykłych ludzi się Pani zetknęła w czasie swojej pracy w samorządzie i na co chce Pani położyć nacisk jako poseł, jeśli uda się Pani uzyskać mandat.
Hasło, które wybrałam, to właściwie suma moich doświadczeń, tych osobistych i zawodowych. W codziennej pracy, niezależnie od stanowiska, na którym pracowałam, przekonałam się, że siła tkwi w ludziach, w ich zaangażowaniu i umiejętnościach. Przeważnie miałam szczęście i trafiałam na ludzi, którym po prostu “chce się” coś więcej, którzy myślą podobnie, cenią podobne wartości. A w związku z tym, że obszary mi najbliższe to rodzina, pomoc społeczna, edukacja – w mojej pracy zawsze najważniejszy był człowiek, jego potrzeby i problemy.
Z rozmów z mieszkańcami wiem, że najbardziej oczekiwane są poprawa dostępności do świadczeń medycznych, przede wszystkim specjalistów, komunikacja publiczna, dalsza poprawa infrastruktury drogowej i pieszo- rowerowej oraz edukacja na wysokim poziomie. Rolnicy oczekują podjęcia konkretnych działań i rozwiązań w związku z dużym zagrożeniem spadków cen, klęsk suszy, powodzi czy innych zdarzeń losowych. Jeśli uda mi się uzyskać mandat, chcę zabiegać szczególnie o:
– wsparcie polskich rodzin poprzez realizację długofalowych i kompleksowych programów;
– wzrost nakładów finansowych na edukację;
– poprawę warunków życia na wsi, w tym darmową komunikację dla uczniów i seniorów;
– poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami;
– poprawę infrastruktury drogowej – obwodnice mniejszych miast;
– większą dostępność opieki i pomocy osobom potrzebującym wsparcia, w tym darmowe żłobki, kluby malucha, domy seniora;
– wsparcie pracowników służby zdrowia i zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki medycznej;
– zwolnienie z opodatkowania emerytur;
– ochronę środowiska z realną i prostą selekcją odpadów;
– wsparcie rolników – związane z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi – w sytuacjach: suszy, nadmiernych opadów;
– wsparcie dla programów i projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.


I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku


Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki


Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *