pultuszczak
Pierwsza narada techniczna

2023-11-17 10:10:05

Ruszyła realizacja inwestycji związanej z „Odbudową, przebudową i nadbudową budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku”. 15 listopada 2023 r. odbyła się pierwsza narada techniczna w ramach ww. inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inwestora (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o. wraz z Gminą Pułtusk), Inwestora Zastępczego (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.) oraz Wykonawcy (RENEWAL ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Narada rozpoczęła się od wizyty na placu budowy. Uczestnicy mogli zapoznać się z bieżącym postępem prac na budowie. Obecnie prowadzone są prace związane z oczyszczeniem budynku, odgruzowywaniem, zabezpieczeniem ścian fundamentowych oraz wykonaniem przyłączy.

Po odbyciu wizyty na obiekcie spotkanie kontynuowano w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zespół kierownictwa budowy wspólnie z zespołem inspektorów nadzoru, oprócz omówienia zagadnień bieżących, zaprezentował plany działań na najbliższe tygodnie.

Narady koordynacyjne tego typu będą odbywały się cyklicznie. Umożliwią każdej ze stron zapoznanie się ze stanem prowadzonych robót oraz uczestniczyć w najważniejszych ustaleniach dotyczących realizacji tej inwestycji.

Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla Pułtuska, bo nie tylko przywróci do „ życia” zapomniany rejon tzw. koszar, ale także pomoże rozwiązać problem z mieszkaniami komunalnymi, tak potrzebnymi w naszym mieście. Wykonane zostanie 63 mieszkania z przeznaczeniem jako mieszkania komunalne.

Wierzymy, że pozostałe budynki, których właścicielami są osoby prywatne, wkrótce również doczekają się zasłużonej modernizacji.

źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *