pultuszczak
Parking pod samą ścianą bloku

2021-07-28 1:09:23

I przy skrzynce gazowej! Czy tak powinno być?

Naszą redakcję zaalarmowała mieszkanka bloku przy ul. Kombatantów 5, starsza kobieta, zawsze dbająca o otoczenie, w którym mieszka, z ogromnym zaangażowaniem pielęgnująca przyblokowe kwiatki, które w tym roku wyjątkowo pięknie zakwitły. Nasza rozmówczyni doskonale rozumie potrzeby wszystkich mieszkańców, również to, ze gdzieś muszą parkować auta. Nie może się jednak pogodzić z faktem, iż to parkowanie odbywa się dosłownie pod samą ścianą jej bloku, w dodatku tuż przy skrzynce gazowej na tej ścianie umieszczonej. By samochody nie wjeżdżały prawie na ścianę, posadziła tu nawet rządek kwiatków przy obrzeżu chodnika, które oczywiście są regularnie i bezceremonialnie rozjeżdżane.

Mieszkanka zwróciła się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o zlikwidowanie parkingu. Powołała się między innymi na par. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi, że:

§ 19. 1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż: 1) dla samochodów osobowych: a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie, c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;

Burmistrz Wojciech Gregorczyk odpowiada w urzędowym piśmie, że w szczycie bloku przy Kombatantów 5 znajduje się parking  dla osób niepełnosprawnych.

Zostały wyznaczone dwa miejsca równoległe do jezdni, z prawidłowym oznakowaniem poziomym i pionowym. Parking został utworzony na prośbę mieszkańców, przy przebudowie ulicy Kombatantów i służyć ma wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Wskazane przez Panią przepisy mają zastosowanie przy urządzaniu parkingów ogólnych na większą ilość miejsc parkingowych, nie mają odniesienia do parkingu dla osób niepełnosprawnych. Parking nie koliduje z przyłączem gazowym i skrzynką gazową, które zostały wykonane zgodnie z projektem technicznym i wymaganymi uzgodnieniami.

Każdy ma tu swoje racje, gdyż z relacji mieszkanki wynika, że osoba niepełnosprawna, która miała korzystać z tych miejsc zmarła, a zatrzymują się tu przypadkowe auta, również nie należące do mieszkańców bloku, w sytuacji gdy przy sąsiednich postawiono rzędy słupków uniemożliwiających parkowanie. Samochody dojeżdżają do samej ściany i nietrudno wyobrazić sobie, że może dojść do uderzenia w skrzynkę gazową podczas parkowania, a to może się skończyć różnie. Będąc na miejscu zauważyłam, że parking pod ścianą bloku “cudownie” wydłużył się bardzo, bo za kopertami dla niepełnosprawnych stały kolejne samochody, jeden z “nosem” tuż przy skrzynce gazowej, co zresztą widać na zdjęciach.

Jaki z tego wniosek? Apelujemy do Straży Miejskiej, by baczniej przyjrzała się temu miejscu, sprawdziła kto tam parkuje, czy są to samochody osób niepełnosprawnych i czy auta stojące za kopertami mają prawo parkować tak blisko ściany bloku. Jeśli istnienie tych miejsc przestało mieć uzasadnienie, to może pomyśleć nad tym, by nie fundować ludziom pod oknami hałasu, smrodu spalin i realnego zagrożenia w sytuacji, gdy komuś parkowanie nie wyjdzie.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *