pultuszczak
PARK EDUKACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

2019-10-19 1:25:41

30 września, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 dokonała oficjalnej prezentacji Parku Edukacyjnego wybudowanego przy popławskiej szkole na przełomie sierpnia i września

Infrastruktura w postaci ścieżki edukacyjno – przyrodniczej powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w ramach konkursu “Zadania z zakresu edukacji”.

Wśród gości byli: Henryk Kowalczyk – minister środowiska, Kamila Mokrzycka -zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Janina Kozioł – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty, Tomasz Sobiecki – zastępca  burmistrza, Robert Wielkowski – nadleśniczy Nadleśnictwa  Pułtusk, Monika Gąsiorowska – architekt zieleni, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Pułtusk, rodzice i dziennikarze prasy lokalnej.

Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że w latach 2018/2019 na terenie powiatu pułtuskiego fundusz dofinansował 26 zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, a także na edukację ekologiczną oraz ochronę przyrody na kwotę 3.312.384,62 zł.

Dzięki funduszowi powstało 210 ścieżek edukacyjnych, wybudowano lub zmodernizowano 65 baz edukacyjnych i 2 nowe centra edukacji ekologicznej. Dzięki środkom z WFOŚiGW, jak poinformowała Kamila Mokrzycka zastępca zarządu WFOŚiGW,  zrealizowano też 572 programy edukacyjne, zorganizowano 700 konkursów i olimpiad ekologicznych oraz przeprowadzono ponad 300 akcji ekologicznych.

Dyrektor Krystyna Estkowska podkreśliła, że Park Edukacyjny pozwoli na aktywizację

i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i budowanie postaw proekologicznych. Umożliwi też praktyczne włączanie się najmłodszych w ochronę środowiska przyrodniczego.

Takie przedsięwzięcie, jak ścieżka przyrodnicza da możliwość wyjścia poza tradycyjny obraz edukacji przyrodniczej  w szkole, pozwoli wykorzystać w tym procesie sferę emocjonalną, zwiększy siłę i trwałość naszych oddziaływań szkolnych.

Budowa  ścieżki wzbogaca szkolne działania mające na celu uczenie ludzi młodszych i starszych nowego stylu życia, który będzie bardziej przyjazny środowisku naturalnemu.

W tym zakresie szkoła upowszechnia w środowisku lokalnym informacje o korzyściach płynących z wymiany źródła ciepła, z instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji budynku szkoły, ze stosowania energooszczędnego oświetlenia w całej szkole i energooszczędnych urządzeń, o sposobach pozbywania się elektrośmieci, o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej np. w ramach Programu Czyste Powietrze dla domów jednorodzinnych.

Uczniowie przeprowadzili też lekcję pokazową z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych zamontowanych w Parku. Udział w lekcji wzięli młodsi koledzy i zaproszeni goście.

Na koniec spotkania dyrektor szkoły podkreśliła, że budowa ścieżki edukacyjnej dzięki funduszom z WFOŚiGW przyniosła wiele innych korzyści dla szkoły i środowiska lokalnego. Zintegrowała środowisko lokalne: rodziców, przedsiębiorców, pracowników szkoły wokół działań zmierzających do estetycznego upiększenia i zagospodarowania terenu przeznaczonego na Park Edukacyjny.

Dzięki firmie BUDOMUR pana Zbigniewa Kowalczyka teren został wyrównany

i zdemontowano stare nieestetyczne ogrodzenie. Firma Polbram państwa Makowskich przekazała nowe ogrodzenie, a pracownicy szkoły je zamontowali. Firma pana Pawła Świercza wybudowała nowe miejsca parkingowe. Dzięki pani Monice Gąsiorowskiej powstał piękny projekt Parku Edukacyjnego, którego zarys już dzisiaj możemy zobaczyć dzięki firmie Państwa Czerników.

Wszystkie te prace zostały wykonane we wrześniu w zawrotnym tempie.

Wiele osób zgłasza się do szkoły z propozycją przekazania roślin ze swoich ogrodów! Powstała więc nowa innowacyjna, estetycznie zagospodarowana przestrzeń służąca edukacji  i integracji uczniów i społeczności lokalnej. Korzystać z niej będą dzieci i uczniowie szkół  i przedszkoli gminy Pułtusk w ramach współpracy między tymi jednostkami.

Wiadomość szkolna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *