pultuszczak
PAMIĘĆ O DZIEJACH MINIONYCH

2023-10-26 1:20:57

Za nami LII Zjazd Najstarszych Szkół w Polsce. Odbył się 20 października w LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, miejscu ze wszech miar godnym takiego wydarzenia; w drugim po płockiej MAŁACHOWIANCE (1180r.) najstarszym LICEUM w kraju.

Uroczystą inaugurację spotkania stanowiło kilka odsłon: otwarcie zjazdu, przemówienia, prezentacja okolicznościowego spotu, trzy prelekcje oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów SKARGI – Przeszłość jest najlepszym wyznacznikiem przyszłości. W kontekście LII Zjazdu Najstarszych Szkół w Polsce zarówno tytuł jak i temat wystąpienia artystycznego był absolutnie trafiony.

– Świadomość biegu czasu taka, aby stała się dla kogoś historią, nie jest czymś powszechnym. Jednak pamięć o dziejach minionych jest niezwykle istotna w budowaniu tożsamości narodowej. Dlatego ogromnym zaszczytem jest dla mnie przyjęcie LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w poczet najstarszych szkół w Polsce tuż przed obchodach 580-lecia naszej szkoły. Znaczącym wyróżnieniem dla mojej szkoły jest powierzenie nam niezwykłej roli organizatora dzisiejszego dnia. Miło mi, że wszyscy państwo przyjęliście nasze zaproszenie i jesteście dzisiaj z nami – powiedziała na wstępie dyr. Anna Majewska.

– To ogromnie wielki zaszczyt brać udział w wydarzeniu, które jest wspomnieniem, odwołaniem się do historii, do tradycji. Dzisiejszy dzień służy temu, aby spojrzeć w przeszłość i aby z tej przeszłości wyciągać wnioski na teraźniejszość i na przyszłość, bo przeszłość przez kilkaset lat kształtowana w różnych szkołach jest dobrym fundamentem do kształtowania kadr, ukształtowania wychowanków, uczniów. Różne były losy, doktryny wychowawcze, można powiedzieć, ale zawsze służyły jednemu – aby jak najlepiej i najskuteczniej nauczać, a przede wszystkich wychowywać młodzież. Szkoły, które biorą udział w dzisiejszym zjeździe, doskonale wiedzą, jak tego dokonywać w skuteczny sposób – zaznaczył minister Henryk Kowalczyk.

Starosta Beata Jóźwiak wyraziła “słowa wdzięczności dla Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce za wyróżnienie, jakim jest niewątpliwie powierzenie funkcji gospodarza tegorocznego zjazdu pułtuskiemu liceum”. – Dzisiejszy dzień jest okazją nie tylko do promocji bogatej historii naszej szkoły i jej znanych nauczycieli oraz absolwentów, ale także historii Pułtuska – wspomniała mówczyni.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk: – Tworzycie państwo wyjątkową sieć szkół i zapewne nie jest łatwe do tej sieci się dostać; trzeba spełnić określone warunki, skoro pani dyrektor powiedziała, że nasza szkoła dopiero niedawno została przyjęta. Tym bardziej cieszę się, że w stowarzyszenie jesteśmy i możemy w nim pracować. Gratuluję więc pani dyrektor organizacji tegorocznego zjazdu, a państwu dziękuję za przybycie do naszego miasta.

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, Marzena Modrzewska – Michalczyk: – Organizacja nasza służy inspirowaniu środowisk lokalnych. Mamy nadzieję, że jesteśmy postrzegani jako stowarzyszenie elitarne, bliskie bardzo polskiej oświacie, wychowaniu patriotycznemu, ale także interesujemy się problemami aktualnymi szkół, młodzieży, nauczycieli. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą przedstawicieli najstarszych szkół w Polsce. Została założona w roku 1991, ale jej początki sięgają dużo wcześniej. Celem działalności organizacji jest przede wszystkim działalność w zakresie publicznym, a więc nauki, oświaty i wychowania; na rzecz dziedzictwa narodowego; budowanie więzi międzypokoleniowej, a także pogłębianie i utrwalanie dorobku Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Realizacji tych zadań służy organizacja zjazdów. I dziś mamy okazję gościć w pięknym LO im. Piotra Skargi, w przepięknym mieście, które nas oczarowało. A dziś mamy 50. urodziny STOWARZYSZENIA, dlatego tak licznie przybyliśmy do Pułtuska, do tej wspaniałej placówki, aby wspólnie obchodzić radosne święto. Obejrzyjmy więc krótki filmik przypominający ten czas.

Pierwszą prelekcję – Rys historii szkoły – rewelacyjnie podał prof. Radosław Lolo, prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Piotrkowskiej.

– Małachowianka jest starsza, bo to jest szkoła katedralna, a nasza byłaby jedną z najstarszych. Przyjmujemy, że powstała w roku 1449, czyli w momencie utworzenia przez biskupa Pawła Giżyckiego kapituły kolegiackiej w Pułtusku, która miała obowiązek prowadzenia szkoły. Rzecz jednak w tym, że od paru lat wiemy rzeczy następujące: po pierwsze, w rok przed rokiem 1449, przed powstaniem kapituły w Pułtusku, był scholastyk i to scholastyk ewidentnie odpowiadał za szkołę. Pytanie, jaką? Właśnie od dwóch lat wiemy rzecz następującą, która ma smaczny kontekst również dla mieszkańców Pułtuska. Otóż równo 600 lat temu do albumu studentów Akademii Krakowskiej wpisał się niejaki Wiesław z Pułtuska w roku 1423. A po nim, przed rokiem 1449 wpisało się jeszcze 4 innych mężczyzn z Pułtuska. Jeżeli w ciągu 20 lat pięciu z takiego miasta wpisuje się do albumu AK, to znaczy, że tu musiała być szkoła – w tak frapujący sposób prof. Lolo zaczął swoją prelekcję.

Doktorantka Akademii i Biznesu VISTULA, Paulina Biernacka, plastycznie wyłożyła temat bliski pułtuszczanom – Pułtuskie LICEUM w kontekście niebieskich mundurków. Zauważyła, że “Szkoła była dla miasta jedną z najważniejszych instytucji. To ona decydowała w dużym stopniu o sławie i ponadlokalnym znaczeniu Pułtuska i wykraczającym poza teren samego tylko powiatu pułtuskiego. Uczniowie przybywali do miasta nad Narwią z odległych terenów, by tu pobierać nauki, kształcić swój charakter, spędzać dni młodości, a po opuszczeniu miasta i szkolnych murów na zawsze zachowywali je we wdzięcznej pamięci”.

Anna Krawczyńska, nauczycielka historii, zważywszy na mnogość nazwisk nauczycieli i uczniów przewijających się przez lata w życiu szkoły, niezwykle ciekawie podeszła do tematu Znani nauczyciele i wychowankowie SKARGI. Przedstawiła nauczycielkę języka polskiego, Halinę Mazurową, tę, która stała się dla wielu pokoleń pułtuszczan “niekwestionowanym autorytetem”. “Nie była słynną pisarką, nie porywała tłumów na barykady i nie dokonała żadnego odkrycia. Należała do ludzi, którzy w pełni oddają się swojej pracy, a związane z nią obowiązki wykonuje sumiennie, zachowując przy tym niezależność myślenia i wierność wyznawanym wartościom”. Kiedy żegnała się ostatecznie ze szkołą, “była najdłużej pracująca przy tablicy nauczycielką polską”. A było to w roku 1995. Ponadto prelegentka przedstawiła trzech panów: jednego z twórców polskiej marynarki handlowej Stanisława Kosko; Teofila Antoniego Jaksę Kwiatkowskiego – malarza okresu romantyzmu, ulubieńca Mickiewicza, barwną postać, działacza Wielkiej Emigracji, “wywilgę spod Pułtuska”; Teodora Ignacego Bogdana Jańskiego związanego z Wielką Emigracją, założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oraz Sługi Bożego Kościoła katolickiego, przyjaciela Mickiewicza, kierownika i korektora wydań jego poezji.

Sprawozdała Grażyna M. Dzierżanowska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *