pultuszczak
Nowe zasady przyjmowania pacjentów

2020-04-17 4:41:28

Jak informuje Dr n. med. Robert Gajda, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med, jak i personelu obsługującego pacjentów, wprowadzono obowiązek przeprowadzania badań na obecność SARS-Co-2 u wszystkich hospitalizowanych osób, jak i personelu szpitala w 100%.

Wszyscy pacjenci mają pobierane wymazy przy przyjęciu do szpitala, po czym są hospitalizowani w izolatkach oddziałowych w oczekiwaniu na wynik (12-30 godzin). Nie zwalania to od obowiązku badania na Izbie Przyjęć wszystkich wchodzących jak i wypełniania ankiet na potencjalną obecność COVID 19.
Pacjenci podejrzani o zachorowanie na COVID 19 lub z rozpoznaniem COVID 19 nie dostaną się na teren szpitala i będą obsługiwani w specjalnej izbowej izolatce (przy Izbie Przyjęć) przez personel w pełni profesjonalnie zabezpieczony przed zarażeniem. Takie postępowanie nie zabezpiecza nas w 100% przez przedostaniem się osoby zarażanej na teren szpitala, ale zmniejsza prawdopodobieństwo i ułatwia dochodzenie epidemiologiczne. Tym samym ograniczymy liczbę personelu medycznego potencjalnie wyeliminowanego z pracy (przymusowa kwarantanna) i zwiększymy bezpieczeństwo chorych.
– Te obostrzenia wiążą się z niedogodnościami pracy na oddziałach (dodatkowe specjalne izolatki), w tym też wydzieleniu personelu do opieki nad pacjentami w oczekiwaniu na wynik.
Wydaje się jednak, że na tym etapie jest to najlepsze rozwiązanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *