pultuszczak
Nowe uprawnienia strażników miejskich

2023-10-13 10:05:48

20 października 2023r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Do uprawnień strażników straży gminnych dopisano nakładanie mandatów za niezłożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Właściciele lub zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu lub źródłach spalania paliw. Nie złożenie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

Strażników gminnych uprawniono również do nakładania mandatu karnego za wykroczenia polegające na  prowadzeniu innego pojazdu niż mechaniczny bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także polegające na łamaniu praw pieszych przez osoby prowadzące inny pojazd niż mechaniczny (przez rowerzystów, czy osoby na hulajnogach).

Ponadto strażnikom przywrócono możliwość nałożenia mandatu karnego za wykroczenie polegające na niezrealizowaniu obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu –na ścianie frontowej budynku albo ogrodzenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Straż Miejska w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *