pultuszczak

Facebook
Nowe taryfy za wodę i ścieki

2023-05-25 12:51:25

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Pułtusk na okres 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy.

Od dnia 19 maja 2023 roku do dnia 18 maja 2024 roku obowiązują niżej podane taryfy:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *