pultuszczak
NOWE DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWE JUŻ SŁUŻĄ MIESZKAŃCOM

2021-07-16 11:34:42

Ważna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców i pozostałych użytkowników drogi, a w szczególności rowerzystów i pieszych, oficjalnie została oddana do użytku. 14 lipca, na mostku łączącym ul. Graniczną z ul. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, spotkali się przedstawiciele samorządu gminy Pułtusk wraz z zaproszonymi gośćmi

Anna Żebrowska, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, reprezentowała wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Konrad Wojnarowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego reprezentował marszałka Adama Struzika. Nie mogło zabraknąć Radnych Rady Miejskiej w Pułtusku wraz z wiceprzewodniczącym Rady Edwardem Łaszczychem, Jana Kaczmarczyka – wykonawcy inwestycji właściciela firmy Drogi i Mosty, Dariusza Zielińskiego inspektora nadzoru inwestorskiego KND Inwesty, Jarosława Klejmenta – ENiA Energetyka i Automatyka oraz przedstawicieli mediów.
Mateusz Miłoszewski zastępca burmistrza Pułtuska, pełniąc rolę gospodarza uroczystości, podkreślił, jak ważna jest to inwestycja z perspektywy bezpieczeństwa użytkowników tych dróg oraz dla rozwoju okolicznych osiedli. „Przebudowane ulice łączą dwa duże osiedla: Popławy z osiedlem Wyszkowskim. Ta inwestycja sprzyja dalszej rozbudowie” – skomentował.

Wykonany ciąg pieszo rowerowy od dł. 1 326 mb. łączy się z wykonanym wcześniej ciągiem w ul. Bartodziejskiej i ul. Gajkowicza, co tworzy ponad 3 kilometrową wygodną trasę rowerową.
Danuta Łada, kierownik referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych, mówiła o szczegółach prac wykonanych w ramach Przebudowy ul. Sarbiewskiego i rozbudowy ul. Granicznej w mieście Pułtusk” realizowanej z  Funduszu Dróg Samorządowych współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głos zabrali również zaproszeni goście.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego na ręce zastępcy burmistrza przekazał Konrad Wojnarowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Łaszczych, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Anna Żebrowska, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski oraz wykonawca inwestycji Jan Kaczmarczyk.

Gmina Pułtusk podjęła działania w celu połączenia nowo wybudowanych ciągów pieszo rowerowych z drogą wojewódzką nr 618. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazana została koncepcja budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Wyszkowskiej. Uzgodniona została już stała organizacja ruchu i obecnie koncepcję opiniuje Urząd Marszałkowski.
– Jesteśmy dobrej myśli, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, uda nam się połączyć komunikacyjnie wykonane przez gminę ciągi pieszo-rowerowe z ciągami w drodze wojewódzkiej – wyraziła nadzieję kierownik Danuta Łada.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *