pultuszczak
Nowa Era Zrównoważonej Energetyki. PGE dzięki NABE skupi się na rozwoju OZE

2023-09-06 12:41:27

Polska Grupa Energetyczna, w ramach realizowanego procesu tworzenia NABE, jako pierwsza z polskich grup energetycznych, przedstawiła ambitną ścieżkę rozwoju już bez wydzielonych do NABE aktywów węglowych. Podstawowym celem, jaki przyświeca nowej strategii PGE, jest przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie czystej i taniej energii. Ogłoszeniu aktualizacji strategii towarzyszy kampania PGE „Polska bezpieczna energetycznie”.

Bezpieczeństwo energetyczne i tanie źródła energii jako priorytet

W dynamicznie zmieniającym się świecie, polska energetyka stoi przed wielkim wyzwaniem – zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym dbaniu o ekologię i dostępność taniej energii dla obywateli. Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku energetycznym i jako pierwsza z polskich grup energetycznych podjęła ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości. W marcu 2023 roku rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Oznacza to, że elektrownie węglowe zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Ten podmiot to Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), a towarzyszący jej proces pozwoli PGE skoncentrować się na zrównoważonym rozwoju opartym na odnawialnych źródłach energii (OZE).

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) jako kluczowy partner

W momencie utworzenia NABE, PGE rozpoczyna modernizację, skupiając się na stworzeniu nowoczesnego niskoemisyjnego potencjału wytwórczego oraz przyspieszeniu transformacji energetycznej w takich obszarach jak dystrybucja, zielone paliwa oraz elektryfikacja ciepłownictwa. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie nadal wytwarzać energię z węgla do czasu ukończenia inwestycji w zeroemisyjne i stabilne źródła energii, takie jak elektrownie jądrowe. Te źródła energii są kluczowe, aby stabilizować uzależnione od warunków atmosferycznych OZE.

Zrównoważona transformacja energetyczna jako cel

Celem nowej strategii PGE jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dostarczenie czystej energii. Energetyka węglowa skupiona w NABE przez najbliższe 20-30 lat będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie polska gospodarka, aby być konkurencyjna, potrzebuje czystej, bezpiecznej energii. Aktualizacja strategii PGE była konieczna, aby zrealizować te potrzeby.

Inwestycje w OZE jako kierunek rozwoju

PGE ma ambitne plany inwestycyjne związane z OZE. Jeszcze w bieżącej dekadzie firma chce przeznaczyć na „zielone” inwestycje kwotę 125 miliardów złotych. Ta ogromna suma zostanie przede wszystkim zainwestowana w budowę nowych źródeł energii. Plan zakłada budowę elektrowni atomowej, morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 7 GW, lądowych farm wiatrowych o mocy 1,5 GW oraz farm fotowoltaicznych o mocy 3 GW. Niebagatelna część budżetu inwestycyjnego zostanie też przeznaczona na modernizację sieci dystrybucyjnych oraz dekarbonizację ciepłownictwa.
Elektrownia jądrowa i magazyny bateryjne: klucz do stabilności systemu
Przyszłość energetyki według strategii PGE opiera się na różnorodnych źródłach energii. Elektrownia jądrowa oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym stanowią fundament systemu, zapewniając stabilność i elastyczność. Przed rokiem 2040 paliwo gazowe ma być stopniowo zastępowane paliwami zielonymi, takimi jak biometan, amoniak czy wodór. Łącznie ten stabilny fundament systemu miałby odpowiadać za 5 GW mocy, a wraz ze wspomnianymi odnawialnymi źródłami energii PGE dysponowałoby 17 GW mocy.

Zero niewykorzystanej energii: nowa koncepcja energetyki

W zaktualizowanej strategii PGE przedstawiono ideę „zero niewykorzystanej energii”. Spółka chciałaby wykorzystać konwersję energii elektrycznej powstającej w OZE na paliwa alternatywne, które z kolei wydatnie wsparłyby transformację energetyczną takich sektorów, jak przemysł czy transport. Potencjał jest olbrzymi: przykładowo morskie farmy wiatrowe o mocy 7 GW mogłyby dostarczać 26 TWh energii, co z kolei pozwoliłoby zaspokoić potrzeby 11 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Redukcja emisji i technologia przechwytywania CO2

Transformacja w stronę zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii i energetyka jądrowa mają przynieść kluczową, 95-procentową redukcję emisji. Z olbrzymim potencjałem wiąże się też technologia przechwytywania emitowanego dwutlenku węgla – rozwiązanie szybko zyskujące uwagę i popularność na całym świecie, uważane za przyszłość energetyki, które PGE chciałoby wdrożyć w swoich strukturach.

Wpływ na klientów i polską gospodarkę

Działania w kierunku zielonej transformacji mają znaczenie zarówno dla firmy i jej raportowania ESG, ale są przede wszystkim istotne z perspektywy zarówno indywidualnych, jak i biznesowych klientów Grupy PGE. – Kluczowym rezultatem tych działań będzie w 100 procentach czysta, zielona energia. – Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną, potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii – mówi Wojciech Dąbrowski prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Aktualizacja strategii Grupy PGE to krok w kierunku zrównoważonej energetyki, która jest niezbędna dla przyszłości Polski.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *