pultuszczak
Nikt nie złożył wniosku o umorzenie

2021-01-30 2:14:02

Komunikat w sprawie możliwości wsparcia przez władze samorządowe właścicieli lokali gastronomicznych z zezwoleniem na spożycie alkoholu na miejscu, wyłączonych z działalności z powodu pandemii COVID-19

W związku z wejściem w życie w dniu 26 stycznia br. przepisów nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 159), dotyczących między innymi możliwości wsparcia przez lokalne władze samorządowe właścicieli wyłączonych z działalności lokali gastronomicznych z zezwoleniem na spożycie alkoholu na miejscu, poprzez umorzenie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku, informujemy, że do chwili obecnej nikt nie skierował do Burmistrza Miasta Pułtusk wniosku o umorzenie takiej opłaty za rok 2021. Jeżeli takie wnioski będą napływały, Burmistrz wystąpi do Rady Miejskiej w Pułtusku o uregulowanie tej kwestii.
Już w ubiegłym roku istniała możliwość wsparcia właścicieli wyłączonych z działalności lokali gastronomicznych z zezwoleniem na spożycie alkoholu na miejscu, lecz nikt nie wystąpił z wnioskiem o umorzenie opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu.
Fundusz opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest funduszem celowym i środki na nim gromadzone powinny być przeznaczane na rozwiązywanie lokalnych problemów alkoholowych. W ubiegłym roku ustawodawca dopuścił również możliwość wydatkowania części środków z ww. funduszu na walkę z pandemią COVID-19 i w związku z powyższym Gmina Pułtusk przeznaczyła część tych środków na zakup specjalistycznych łóżek – 7 terapeutycznych i 8 rehabilitacyjnych dla osób zakażonych koronawirusem SARSCoV2 w celu zabezpieczenia potrzeb pułtuskiego szpitala oraz na wyposażenie w środki indywidualnej ochrony osobistej jednostek organizacyjnych na łączną kwotę 225.000,00 zł.

Urząd Miejski w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *