pultuszczak
NIESAMOWITA I WSPANIAŁA SZKOŁA im. JANA RUSZKOWSKIEGO

2023-09-26 3:20:01

Minęło 75 lat od chwili powstania Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, która to dała początek rozwojowi szkolnictwa zawodowego w Pułtusku.
“Jubileusz 75-lecia to najlepsza okazja, żeby przypomnieć absolwentom czasy dzieciństwa i młodości, a obecnym uczniom uświadomić, jak bogatą tradycję ma szkoła, do której uczęszczają i jak wielu niezwykłych ludzi zasiadało przed nimi w szkolnych ławkach” – napisała w okolicznościowej broszurce dyrektor ZSZ Anna Kmiołek-Gizara. Tu też znajduje się słowny portret patrona szkoły Jana Ruszkowskiego autorstwa Ireny Łapińskiej – Siarkiewicz.

Jan Ruszkowski (1912-1979) to zasłużony nauczyciel przedmiotów zawodowych, ponad dwadzieścia lat pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych, był szeroko znany jako organizator drużyn harcerskich i wychowawca żeglarzy. “Był człowiekiem pracowitym, skromnym, zdyscyplinowanym, bezkompromisowym, wytrwałym i konsekwentnym, wymagającym od innych, ale przede wszystkim od siebie; oddany bez reszty szkole i młodzieży, wychowawca wielu pokoleń wykwalifikowanych robotników i techników” – podała I. Łapińska Siarkiewicz.

Starsze pokolenie pułtuszczan do dziś przechowuje pamięć o Janie Ruszkowskim jako o organizatorze żeglarstwa w mieście nad Narwią. I Pułtuska Żeglarska Drużyna Harcerska, w latach 70., miała miano najlepszej w Polsce, dwukrotnie zdobyła trofeum żeglarskie – PROPORZEC im. LEONIDA TELIGI. “Uwielbiała go młodzież; w ostatnich latach nazywano go pieszczotliwie “Dziadkiem”.

Uroczystość 75-lecia SZKOŁY zaszczycili swoją obecnością: wnuczka PATRONA Delfina Korabiewska i wnuk Bartłomiej Bineta. B. Bineta, dziękując w imieniu rodziny za zaproszenie na uroczystość jubileuszową powiedział, że postrzega szkołę imienia dziadka jako NIESAMOWITĄ i WSPANIAŁĄ.

Wypowiadający się goście zwracali się ku szczytnej przeszłości ZSZ, zarazem akcentując współczesne, nowoczesne oblicze szkoły.

Ciekawym akcentem był występ orkiestry dętej złożonej z absolwentów szkoły i jej przyjaciół. Orkiestrę poprowadził, jak dawnymi laty, kapelmistrz Jacek Gierek, w przeszłości nierozerwalnie związany z ZSZ.

Tort jubileuszowy zgodnie podzieliło czterech dyrektorów: Stanisław Szolc, Tadeusz Miłoszewski, Andrzej Krawczyński, Jarosław Druchniak oraz obecna dyrektorka Anna Kmiołek-Gizara.

Korzystałam z publikacji “75 lat Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” autorstwa Anny Kmiołek-Gizary, Ireny Łapińskiej – Siarkiewicz, Zofii Marianny Wróbel, Marty Wójtowicz-Gajkowskiej.
GMD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *