pultuszczak
NIE ZAWIEDZIEMY ZAUFANIA

2023-10-11 7:20:18

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pułtuska i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówcu wzbogacili się o samochody ratowniczo – gaśnicze. VOLVO FL 4×4 otrzymali pułtuscy strażacy, zaś RENAULT (pozyskany z zasobów PSP w Pułtusku) ci z Grabówca.

W uroczystości wzięli udział, między innymi, minister Henryk Kowalczyk, Kamila Mokrzycka – zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW, starosta Jan Zalewski, Tadeusz Nalewajk – prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pułtusku, zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski, przewodniczący RM Ireneusz Purgacz, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Grabówiec i prezes tamtejszych strażaków Beata Bielińska.

– Chciałbym serdecznie podziękować państwu za obecność na naszej uroczystości, która jest dla nas doniosła i ważna. Dziękuję również za państwa codzienną pracę, za codzienne działania i decyzje, które powodują, że tego typu nowe samochody trafiają do komend powiatowych i usprawniają nasze działania, czyniąc je bardziej bezpiecznymi, a poza tym pozwalają na przekazywanie całkiem jeszcze sprawnych, dobrze wyglądających samochodów (ale z niemałym doświadczeniem bojowym) dla jednostek OSP. Deklaruję, że będziemy ten samochód eksploatować bardzo intensywnie, na ćwiczeniach, oby jak najmniej przy zdarzeniach, żeby znowu, za kilka lat, można było przekazać go kolejnym jednostkom OSP – powiedział starszy brygadier Maciej Piątek, powiatowy komendant PSP w Pułtusku.

Zakup samochodu dla PSP w Pułtusku związany jest z realizacją ogólnokrajowego projektu usprawnienie systemu ratownictwa na drogach, etap 5, w ramach programu operacyjnego

Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Wartość tego projektu to około 293 miliony zł; wsparcie unijne opiewa na kwotę 249 milionów zł. Wartość samochodu przekazanego wynosi milion czterysta czterdzieści pięć tys. 988 zł. OSP w Grabówcu otrzymała samochód, który przez 12 lat pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku.

Oba samochody przekazano odpowiednim aktem; poświęcenia pojazdów dokonał kapelan pułtuskich strażaków, ks. Józef Gawlik. Akty przekazania i kluczyki do samochodów odebrali: starszy brygadier Maciej Piątek i druhna Beata Bielińska, prezes zarządu OSP w Grabówcu.

Minister Henryk Kowalczyk: – Dzięki ustawie modernizacyjnej, dotyczącej wsparcia służb mundurowych, jednostek straży pożarnej, dzięki funduszom europejskim i ochrony środowiska i dzięki środkom samorządowym możemy dzisiaj być świadkami uroczystości przekazania samochodów. To kolejne samochody; na teren pułtuski trafiło już wiele nowych samochodów. Wszystkie gminy powiatu pułtuskiego – już od kilku lat – cieszą się nowymi samochodami pożarniczymi. Chodzi o to, żeby strażacy byli wzmocnieni dobrym sprzętem, żeby działali nie tylko poprzez swój profesjonalizm, ale również byli wzmacniani przez dobry sprzęt służący bezpieczeństwu, które jest najważniejsze w życiu człowieka.

Starszy brygadier Artur Gonera, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP: – Serdecznie gratuluję wam otrzymanego sprzętu. Wszyscy już w Polsce zdają sobie sprawę z tego, jak ważną role w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa odgrywa OSP. Środki, które są przeznaczone na ten cel, nie są zmarnowane, lecz bardzo dobrze zainwestowane. Dzięki wsparciu rządu i parlamentarzystów w przeciągu tego roku do PSP trafił 49 aut nowych, a do OSP 76, tylko na terenie województwa mazowieckiego. To bardzo duże ilości. Biorąc pod uwagę, że na Mazowszu mamy blisko 2 tysiące jednostek OSP, to 1/3 ma już nowe samochody. To ewenement.

– Dziś wdzięczność przeplata się ze szczęściem – powiedziała, prężnie działająca prezes Beata Bielińska, strażaczka OSP w Grabówcu. – Ten samochód to prezent, który wpisuje się w rok jubileuszowy, 75-lecie Istnienia OSP w Grabówcu. W imieniu własnym oraz całej naszej strażackiej rodziny składam panom gorące podziękowania za kolejną lekcję dialogu, za zaufanie, za szansę rozwoju. Nie zawiedziemy zaufania, będziemy pracować dobrze, a może lepiej, bo skuteczniej, odpowiedzialnie i z poświęceniem. Będziemy służyć strażackiej dewizie: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

Na pamiątkę strażackiego spotkania prezes Bielińska obdarowała darczyńców okolicznymi prezentami – samochodami. Powiedziała: – Panie komendancie, panie premierze, przyjmijcie od nas skromne okolicznościowe pamiątki. To auta nie tak duże, jak dostaliśmy, ale równie piękne.

Oddzielne podziękowania skierowała pani prezes do Kamili Mokrzyckiej, zastępcy prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Kazimierz Dzierżanowski, tekst i fot.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *