pultuszczak

Facebook
NAKAZ OPUSZCZENIA MIESZKANIA WOBEC MĘŻCZYZNY STOSUJĄCEGO PRZEMOC DOMOWĄ

2022-12-13 11:20:37

36-latek otrzymał policyjny nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Takie są konsekwencje znęcania się nad bliskimi. Dzięki uprawnieniom nadanym policjantom, agresor został odseparowany od domowników

W minionym tygodniu, pułtuscy policjanci otrzymali informację, że w jednym z domów dochodziło do aktów przemocy domowej. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Pijany
36-latek zagrażał bezpieczeństwu domowników. Mężczyzna został zatrzymany. Jak ustalili policjanci, agresor stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec partnerki. Podczas wszczynanych awantur wyzywał i szarpał swoją ofiarę.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku, 36–latek usłyszał zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad partnerką. Dzielnicowi podjęli decyzję o wydaniu wobec podejrzanego nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na odległość nie mniejszą niż 20 metrów.

Przypominamy:

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Nie ma również znaczenia, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Nakazy i zakazy obowiązują przed 14 dni, ale osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek do sądu o ich przedłużenie.

Autor: sierż. Renata Soból

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *