pultuszczak

Facebook
Na razie zapisy

2022-10-25 11:20:10

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił tzw. ustawę węglową. Zgodnie z jej zapisami, gminy będą miały możliwość zakupu węgla w cenie po 1500 zł za tonę, a następnie sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Ustawa trafiła teraz do Senatu, ale samorządy już rozpoczynają przygotowania do przyjęcia nowych zadań

Na stronach internetowych gmin Pokrzywnica, Winnica i Świercze w naszym powiecie już pojawiły się pierwsze informacje dla mieszkańców. Oto one.

Gmina Pułtusk

W związku z przygotowaniem przez Rząd RP projektu ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Urząd Miejski w Pułtusku przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla naszych mieszkańców węgla tj. osób fizycznych w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy Pułtusk, które jest zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez Gminę, może zgłosić zapotrzebowanie pod niżej podanym  numerem telefonu: 23 306 72 27 w godzinach urzędowania lub osobiście w UM w Pułtusku, ul. Rynek 41, albo elektronicznie na adres: wioletta.chmielewska@pultusk.pl w terminie do 31.10.2022 r.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, numeru telefonu oraz ilości węgla z podaniem sortymentu (groszek, orzech lub miał).

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku; wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy.

Gmina Obryte

W związku z  potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci zakupu węgla. Zgłoszenia można dokonać:
– osobiście w pokoju nr 4
 Zgłoszenia przyjmowane będą od 25 października do 25 listopada 2022 r. 
Zgłoszenie to służy jedynie celom poglądowym, a ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie procedowania.

Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:
• Maksymalna cena węgla może wynosić 2 000 zł.
• Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe; 
w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:
otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jakiego pochodzenia będzie węgiel, którym będziemy dysponować dla mieszkańców Gminy Obryte.

 

Gmina Pokrzywnica

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy w sprawie dystrybucji węgla przez samorządy. W celu oszacowania zapotrzebowania mieszkańców gminy na węgiel, przyjmowane są zapisy od osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w preferencyjnej cenie do 2000,00 zł/tona. Zakupić węgiel w ilości  2 ton będą mogli mieszkańcy gminy, którzy otrzymali, bądź otrzymają dodatek węglowy. Zapisy przyjmowane są pod numerem tel. (23)691-87-21.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy, będą zamieszczane kolejne informacje w powyższej sprawie.

Gmina Winnica

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie dystrybucji węgla przez samorządy. W związku z powyższym, w celu oszacowania zapotrzebowania mieszkańców na węgiel, do dnia 31.10.2022 r.  Urząd Gminy Winnica przyjmuje zapisy od osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w preferencyjnej cenie do 2 tys. zł/tonę.

Zakupić węgiel w ilości do 2 ton będą mogli mieszkańcy gminy, którzy otrzymali bądź otrzymają dodatek węglowy. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy, tel. 236914092.Na stronie internetowej Gminy, na bieżąco będą zamieszczane kolejne informacje w powyższej sprawie.

Gmina Świercze

Projekt ustawy w sprawie dystrybucji węgla przewiduje udział samorządów. W związku z powyższym, aby określić zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel, do końca października przyjmujemy wnioski od osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w preferencyjnej cenie do 2 tys. zł za tonę i w ilości do 2 ton na jedno zarejestrowane źródło ciepła.

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy, którzy otrzymali bądź otrzymają dodatek węglowy. Wnioski o zakup węgla można składać osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze pok. 12 lub elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wysłane na skrytkę ePUAP: /UGSwiercze/SkrytkaESP

Gmina realizując zadanie jest jedynie  pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla. Na stronie internetowej Gminy oraz facebook “Świercze Wieści Gminne” na bieżąco będą zamieszczane kolejne informacje w tej sprawie.

Już w miniony piątek wysłaliśmy do gmin mailowo pytania dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców. Pytaliśmy, gdzie ewentualnie będzie składowany węgiel na terenie gmin, kto fizycznie będzie się zajmował jego dystrybucją i czy mieszkańcy będą go odbierać we własnym zakresie, czy też będzie zorganizowany odpłatny transport z miejsca składowania.

Jak się okazuje, jeszcze za wcześnie na takie konkrety. Wójt gminy Gzy odpowiedział nam, że na razie nie jest w stanie udzielić precyzyjnych informacji w przedmiotowej sprawie, stwierdza jedynie, że rozważa dystrybucję  węgla dla mieszkańców gminy. Po wejściu w życie ustawy, stosowne wnioski będą mogły składać gospodarstwa domowe które posiadają uprawnienia do otrzymania lub otrzymały już dodatek węglowy. Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Gzy.

W gminie Obryte, jak nas informuje wójt, na ten moment nie ma jeszcze wyznaczonego miejsca składowania węgla ani wyznaczonych pracowników zajmujących się jego dystrybucją. Decyzje w tej sprawie będzie podejmował w najbliższych dniach. Od 25 października gmina prowadzi wstępne zapisy na zakup węgla w preferencyjnej cenie, prowadzi to Ośrodek Pomocy Społecznej. Na pewno będzie możliwy odbiór węgla we własnym zakresie, natomiast kwestię ewentualnego odpłatnego transportu wójt rozważy, jeżeli odpowiednia ilość osób zadeklaruje taki sposób odbioru węgla.
Nie mamy jeszcze żadnych informacji z gminy Zatory.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *