pultuszczak
Możliwe utrudnienia w ruchu

2023-11-17 11:20:20

W związku z planowanym rozpoczęciem robót dotyczących modernizacji odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania drogi gminnej ul. Baltazara i ul. Wygon II w Pułtusku Urząd Miejski  informuje o możliwych utrudnieniach w ruchu na tym obszarze od dnia 20.11.2023 r.

Nie wyklucza się, że z uwagi na trudną sytuację terenową oraz charakter zaplanowanych prac konieczne będzie okresowe wyłączenie z ruchu rejonu całego skrzyżowania ul. Baltazara i ul. Wygon II w Pułtusku z dojazdem na most włącznie. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i wybieranie alternatywnych tras przejazdu na czas prowadzenia robót.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *