pultuszczak
Most naprawiony

2023-06-15 12:20:52
W poniedziałek, 12 czerwca Urząd Miejski poinformował, że zostały zakończone roboty budowlane związane z naprawą mostu w ciągu ul. Wygon. Zakres robót obejmował naprawę uszkodzonych elementów jezdni, mocowania instalacji obcych oraz wydzielenie pasa do ruchu pojazdów o szerokości 2,5m, poprzez montaż barier energochłonnych.Została zachowana dotychczasowa organizacja ruchu. Z przeprawy mogą korzystać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Z uwagi na ruch pieszych oraz szerokość pasa ruchu, ograniczono prędkość pojazdów do 10 km.

W urzędowej informacji czytamy również, iż został złożony wniosek do policji o ustalenie sprawcy powstałych na moście uszkodzeń.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *